แผนผังอาคารและห้องสอบ สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร

location_shcool
.

 

แผนผังอาคารและห้องสอบ สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร