แสดงความยินดีเปิดห้องสมุดกาญจนาภิเษก โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา สพม.35 จัดกิจกรรม “เปิดห้องสมุดกาญจนาภิเษก และมอบอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้ นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ร่วมแสดงความยินดีในกิจกรรมฯ ครั้งนี้

ณรงค์ ศรีตาบุตร/ภาพ
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน