โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน  1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,500 บาท  
กำหนดการ
25 เมษายน –  3  พฤษภาคม 2562        ประกาศรับสมัครและรับสมัคร  (เวลาราชการ 08.30 – 16.00 น.)
ภายในวันที่ 6  พฤษภาคม 2562            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการคัดเลือก
7  พฤษภาคม 2562            สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ 100 ข้อ, สอบสัมภาษณ์,
และประเมินแฟ้มผลงานการปฏิบัติงาน
ภายในวันที่ 8  พฤษภาคม 2562            ประกาศผลการคัดเลือก
10  พฤษภาคม 2562           รายงานตัวทำสัญญาจ้าง และเริ่มปฏิบัติงาน

คลิ๊ก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

http://thungkaow.ac.th/