โรงเรียนลำปางกัลยาณี สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นม.1 ห้องเรียนพิเศษ (สสวท.) ห้องเรียน MEP ห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2563 และมาตรการป้องกันไวรัส COVID – 19