โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 กิจกรรมมอบทุนการศึกษา กิจกรรมมอบเสื้อพื้นเมืองให้นักเรียนเข้าใหม่ ม.1 และ ม.4 และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน