โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ หอประชุมอำเภอห้างฉัตร