โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม คว้ารางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในการประกวดศิลปะการตีก๋องปู่จานครลำปาง ในงาน ” ประเพณียี่เป็ง ณ หนองหัวหงอก ” ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง