โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม และวิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้กับนักเรียน ในหัวข้อ “วิถีเกษตรอินทรีย์ ตามรอยพ่อ” ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม