โรงเรียนแม่เมาะวิทยานำนักเรียนวงโยธวาทิต เข้าร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ และนำเยาวชนอาสา (มัคคุเทศก์น้อย) ปฏิบัติหน้าที่นำชม ดูแลนักท่องเที่ยวที่เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา