10 เมษายน 2563 รร.ปธ. ร่วมบริจาคของช่วยชาวบ้านบ้านดงและบริจาคเงินซื้อชุด PPE ให้โรงพยาบาลงาว จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19