17 กันยายน 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ร่วมกับชมรมครูอำเภองาว จัดงานแสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภองาว จ.ลำปาง ประจำปี 2563