17 กันยายน 2563 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ร่วมกับ อบจ.ลำปาง จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น