สพม.35 ร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

                นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร จำนวนกว่า 60 คน ร่วมรณรงค์สนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยชูป้าย เชิญชวน "พี่น้องชาวจังหวัดลำปาง ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง" แขวนป้ายหน้าสำนักงาน และมีหนังสือแจ้งโรงเรียนในสังกัด ร่วมสนับสนุนการเลือกตั้งฯ ตลอดรวมถึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่เชิญชวนบนเว็บไซต์ สพม.35 เพื่อร่วมเลือกตั้งฯ ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ถือได้ว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกิจกรรมเพื่อความสุจริต ภายใต้โครงการเขตพื้นที่การศึกษาเขตสุจริตอีกด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ
นลินา เลาสูง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ