สพม.35 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมี นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมเกล้าฯ สักการะถวายเป็นพระราชกุศล และแสดงถึงความจงรักภักดีแด่พระองค์และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงดูแลพสกนิกร ให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข บำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทย ณ วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม พระอารามหลวง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา

นายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ /รายงาน-ภาพ