สพม.35 ประเมินสัมฤทธิผล ผอ.โรงเรียน

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม. เขต 35 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมนิเทศและคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง และคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลฯ
โดยมีผู้เข้ารับการนิเทศและประเมิน คือ นางสาวษมาภรณ์ สายวงศ์ปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สันวิทยา และ นางกิ่งกาญจน์ โสภาวิบูลรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ชมภาพกิจกรรมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า

กิตติศักดิ์ นวลจันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ/ภาพ-รายงาน