25 กุมภาพันธ์ 2563 รร.ปธ. รับการตรวจเยี่ยมจากเจ้าหน้าที่โครงการห้องเรียนสีเขียว กองเสริมสร้างทัศนคติการไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมและติดตั้งสื่อการสอนห้องเรียนสีเขียนให้แก่โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ