7 มกราคม 2564 โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รับการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จาก สพม.35