พุธ, 26 พฤศจิกายน 2557 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 70
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

ขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการอบรม (อบรมเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร) กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณีฯ จังหวัดลำพูน กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผลการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ (OBEC AWARDS) กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น กลุ่มบริหารงานบุคคล
เพิ่มเติมรายละเอียดเข้ารับการอบรมฯ โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานข้อมูลนักเรียนรายบุคคลภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557(ข้อมูล ณ 10 พ.ย.2557) ในระบบ DMC กลุ่มนโยบายและแผน
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่น 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง การสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเทคนิควิธีการเขียนงานวิจัยฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ข้าราชการครูในสังกัด สพม.เขต35 เข้ารับการอบรม UTQ-Online กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

วชิรป่าซางจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระเบียบ หลักการ แนวทาง การบริหารงบประมาณด้านการเงินของสถานศึกษา

สพม.เขต ๓๕ ขายทอดตลาด บ้านพักภารโรง โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม

โรงเรียนสบจางวิทยาศึกษาดูงาน

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค ๕ "หริภุญไชยเกมส์"

โรงเรียนกิ่วลมวิทยา จัดกิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

ลูกเสือธีรกานท์ฯ ถวายราชสดุดี
อ่านทั้งหมด..


 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตา
วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง ปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนสุจริตผลิตนวัตกรรม

ประชารัฐธรรมคุณ รับรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ระดับภาค

โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง

ความภาคภูมิใจ สพม. เขต ๓๕
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

ครูวินัฎฐา นันตะสุข รางวัลด้านงานวิจัยการจัดการเรียนรวมดีเด่น

ครูวินัฎฐา นันตะสุข รางวัลการวิจัยดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)

ครูโรงเรียนป่าซาง ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ครูพิเชษฐ์ ใจปวน ครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับการคัดเลือกเป็น "ครูดีไม่มีอบายมุข" ระดับประเทศ
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

ศิษย์เก่าแจ้ห่มวิทยา คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์

นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รางวัลนักเรียนพระราชทาน

นักเรียนคนเก่งโอลิมปิกวิชาการ เสริมงามวิทยาคม

นายสุริยา เตชะลือ กับรางวัลนักเขียน นจวท
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชคำแหง รับสมัคร นักเรียน ปริญญาตรี โท เอก กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนตอบปัญหาภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย กลุ่มงานอำนวยการ
นิทรรศการอวกาศระดับโลกจากนาซ่า กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ "โครงการ CBL Train the Teacher" กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ประกาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.พ. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวน อุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ วัดหาดเชี่ยวกิ่วลม ลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดระบายสี อี คิว พลัส กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง กลศาสตร์และไฟฟ้าแม่เหล็ก ระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญครู ประชุม โครงการพัฒนาครูสู่ชีวิตใหม่ จ.เชียงใหม่ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชม แพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั่้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘" กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสตร์ จังหวัดลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
เรียนเชิญผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม. 35 โรงเรียนลำปางกัลยาณี
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
เชิญชวนนักเรียน อ่าน เขียน เรียนรู้ ชิงทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ ๓๐ ทุน ทุนละ ๒ แสนบาท กลุ่มงานอำนวยการ
ประกวดเรียงความ "วัคซีนในฝัน" กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญอบรมครูภาษาอังกฤษ กลุ่มงานอำนวยการ
สถาบันการศึกษาทางไกลรับสมัครนักศึกษาทางไกล กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
แจ้งเปลี่ยนเบอร์ FAX ของโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
แบบแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาล สำหรับผู้ประกันตน (ประกันสังคม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวนขอรับทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม กลุ่มงานอำนวยการ
สำนักงาน กกต.ลำปาง เปิดศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูประเทศฯ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนประกวดเค้าโครงสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญโรงเรียนจังหวัดลำพูน ร่วมโครงการ "นิทรรศการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามรอยเท้าพ่อ วิถีพอเพียง กลุ่มงานอำนวยการ
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เชิญชวนครู ประชุมวิชาการดาราศาสตร์ จ.เชียงใหม่ กลุ่มงานอำนวยการ
คำสั่ง สพม.เขต ๓๕ ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน คำสั่ง ๓๒๕/๒๕๕๗ กลุ่มงานอำนวยการ
คำสั่ง สพม.เขต ๓๕ ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน คำสั่ง ๓๒๔/๒๕๕๗ กลุ่มงานอำนวยการ
ผลการย้าย สพม.เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกโรง (17 โรง) โรงเรียนป่าซาง
ประชาสัมพันธ์ เรียงความ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน" จังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนสถานศึกษาประกวดบทละครเสริมสร้างค่านิยม จังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง, โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม, โรงเรียนแม่ตืนวิทยา,โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา, โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา, โรงเรียนนาทรายวิทยาคม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ขอเชิญประชุม โรงเรียนจักรคำคณาทร
แบบฟอร์มส่งคืนเครื่องราชฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
เฉพาะกลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
เชิญผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสพม.เขต ๓๕ ร่วมงานกีฬาสี โรงเรียนลำปางกัลยาณี กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญประชุม โรงเรียนจักรคำคณาทร
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนเมืองปานวิทยา
รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ กลุ่มงานอำนวยการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน รับสมัครครูภาษาจียน ๑ อัตรา กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเมืองปานวิทยา รับสมัครลูกจ้างชัั่วคราวธุรการโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
สพม.เขต ๓๕ รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ปี ๒๕๕๗ กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานอำนวยการ
อบจ.แพร่ รับโอนครู กลุ่มงานอำนวยการ
สพม. เขต ๓๖ รับย้ายผู้บริหาร กลุ่มงานอำนวยการ
ตำแหน่งว่าง สพป.ตาก เขต ๒ กลุ่มงานอำนวยการ
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว สพม.เขต 35 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
รับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม กลุ่มงานอำนวยการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศสอบราคา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เปิดรับซองเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 57 รายการ ประจำปีงบประมาณ2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนสมบูรณ์แบบ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดนตรี โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ 318ล./38 (พิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนกิ่วลมวิทยาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน AseanSchoolOnline โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<พฤศจิกายน 2557>
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า