จันทร์, 06 กรกฎาคม 2558 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 74
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับอบรม"โครงการัดทำผลงานทางวิชการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของข้าราชการครูฯ" กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการทำงานของลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนที่่ยังไม่ได้ส่งแบบสำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งติดต่อรับบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล กลุ่มบริหารงานบุคคล
วันนี้รับชมการถ่ายทอดสด เรื่อง การใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษาสำหรับมัธยมศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน
ด่วน!!!! แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ไม่ได้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ธนาคารออมสิน สาขาห้างฉัตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ด่วน!!!!!!!! แจ้งรายชื่อผู้ไม่ได้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ธนาคารออมสิน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 (ดูรายละเอียดได้ที่ e-loader) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ผลพิจารณาการย้ายรอบ 1-15 กุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ตรวจสอบรายชื่อที่จะร่วมเดินทางศึกษาดูงาน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพฯ ระหว่างวันที่ 14 -18 ก.ค.58 ณ เพชรบุรี ประจวบฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.เขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

การประเมิน 10 จุดเน้นการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนแม่ทะวิทยา

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันสถาปนาลูกเสือไทย

วชิรป่าซางจัดแข่งขันกีฬาฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด

โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารับการประเมิน 10 ่จุดเน้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เสริมงามวิทยาคม
อ่านทั้งหมด..


 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ลำปาง ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
ดวงจันทร์  บานทรงกิจ วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง
นางทิวาพร   ชุติกุลประสิทธิ์ นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง
เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวังผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2558

นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์ รับโล่ห์รางวัลผู้บริหารโรงเรียนมัธยมได้อย่างมีคุณภาพยอดเยี่ยม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จาก ส.บ.ม.ท.

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. ระดับชาติ (OBEC AWARD)

สบปราบพิทยาคม รับการติดตามผลจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารวมแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2558

ครูแจ้ห่มวิทยารับรางวัลครูภาษาไทยถิ่นดีเด่น

รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคร่าวก้อมล้านนา

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

นักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีสุดยอด

นักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีรับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สุดยอดภาพถ่ายต้นยาเสพติด

ศิษย์เก่าแจ้ห่มวิทยาคว้าเหรียญทอง การแข่งขันคันธนูโค้งกล้บ ชายเดี่ยว กีฬาซีเกมส์

นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนชิน อเมริกา ประจำปี 2558
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่เข้าประกวด “นิทรรศการศิลปะเด็กมิชลิน ปี 2558” กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารการจัดการการเปลี่ยนแปลงองค์กรสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มบริหารงานบุคคล
กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
เชิญชวนร่วมประกวด โครงการ สมศ. กลุ่มงานอำนวยการ
จุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.เขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง โรงเรียนวชิรป่าซาง
ประชาสัมพันธ์ โครงการใช้เงินงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ สาระการการงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง พัฒนาการเรียนรู้วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
เชิญร่วมโครงการ "ชีวิตวัยว้าวุ่นมีคุณค่า กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายยุวเกษตรปราดเปรื่อง ครั้งที่ ๓ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนร่วมโครงการเยาวชนอีซีอี:แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีไหว้ครูดนตรีไทย กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด โหลดแบบติดตามนโยบายของผู้ตรวจกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (สำหรับโรงเรียนในสังกัด) ได้ที่นี่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษาปีการศึกษา 2558 โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
เชิญชวนทัศนศึกษาเรียนรู้พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนชมนิทรรศการ "ฉลองครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญร่วมเป็นเกียรติร่วมต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2558 กลุ่มบริหารงานบุคคล
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
แจ้ง โรงเรียนเฉพาะจังหวัดลำพูน ๑๕ โรงเรียน รับป้ายศีล ๕ ณ วัดหริภุญชัย ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. กลุ่มงานอำนวยการ
ด่วนที่สุด เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ผอ.มัธยมศึกษา 17 ร.ร. ในจังหวัดลำพูน การนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ภาษาต่างประเทศ) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน 17 โรงเรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มศรีวิชัยทุกโรง (โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม,ธีรกานท์บ้านโฮ่ง,บ้านโฮ่งรัตนวิทยา,แม่ตืนวิทยา,เวียงเจดีย์วิทยา) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน 17 โรงเรียน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
แจ้งรายชื่อ ผู้ที่ไม่ได้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ธนาคารออมสิน สาขาห้างฉัตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
รายชื่อผู้ไม่ได้หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้ธนาคารออมสิน ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เชิญอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร(โรงเรียนในจังหวัดลำพูน 17 โรง) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
เรียน ผู้อำนวยการกลุ่มโรงเรียนศรีวิชัยทุกโรงและโรงเรียนนาทรายวิทยาคม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน,โรงเรียนป่าซาง,โรงเรียนวชิรป่าซาง,โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา/ธีรกานท์บ้านโฮ่ง/ทุ่งหัวช้างพิทยาคม/บ้านโฮ่งรัตนวิทยา/นาทรายวิทยาคม โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เชิญชวนร่วมโครงการตอบปัญหาวิชาการอาเซียนศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน โรงเรียนป่าซาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียน วชิรป่าซาง โรงเรียนวชิรป่าซาง
เอกสารประกอบการจัดการความรู้ (KM) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เชิญชวนส่งนักกีฬาแข่งขันกีฬาจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ
การนำเสนอผลงาน Best Practices ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนจักรคำคณาทร
เชิญชวนแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ราชภัฏลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูภาษาจีน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
รับสมัครงานลูกจ้างชั่งคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รับสมัครครูสอนภาษาจีน กลุ่มงานอำนวยการ
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต ๔ รับสมัครศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร รับบุคลากรวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฟิสิกส์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ประกาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง อังกฤษ ภาษาไทย ภาษาจีน ดนตรี โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนเมืองปานวิทยาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร รับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกภาษาจีน จำนวน 1 ตำแหน่ง โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
รับสมัครครูภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) และเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
สพม.เขต ๓๕ รับสมัคร ย้ายศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยามีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนสมบูรณ์แบบ งบปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ปรกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้า โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักนักเรียน (แบบกรมอาชีวศึกษา) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เอกสารประกอบราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 3/2558 การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล./55-ข (ในแผ่นดินไหว) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการพิเศษ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ร่างขอบเขตของงาน Terms of Reference :TOR โรงการก่อสร้างอาคาร 100 ปี ลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ร่างขอบเขตของงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324ล/55-ข (ในแผ่นดินไหว) ปรับแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ จำนวน 1 หลัง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏบัติการห้องวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๓๙ รายการ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุมโรงอาหาร ๑๐๐/๒๗ อาคารเรียน ๒๑๖ ค และอาคารเรียน ๒๑๖ ล (ปรับปรุง ๒๙) โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
เมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักครูแบบ 207 และโรงอาหารแบบสร้างเอง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศงานจ้างและเอกสารสอบราคาจ้างซ่อมอาคารเรียนอาคารประกอบ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<กรกฎาคม 2558>
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า