พฤหัสบดี, 24 เมษายน 2557 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 18
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

แจ้ง จนท. งานเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ โรงเรียนแม่สันวิทยา ให้ลงทะเบียนรับรหัสผ่านในระบบ CMSS กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศ เรื่อง การจัดสรรที่เรียนให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (กลุ่มส่งเสริมฯ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ มารดา รอง.อรพิน อุปโน เสียชีวิต กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ รดน้ำ ดำหัว รอง.ผอ.สพม. เขต 35 วันที่ 18 เมษายน 2557 ตั้งแต่เวลา 10.30 น.เป็นต้นไป กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนครู กลุ่มสาระ กอท. อบรมการผลิตสื่อ วีดิทัศน์ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศ โครงการอบรมหลักสูตร กฏระเบียบการเงิน การคลัง และการบริหารงานพัสดุ สำหรับผู้บริหาร หัวหน้างาน" กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งพนักงานราชการ ทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วน...ถึงโรงเรียนในจังหวัดลำพูน กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งโรงเรียนที่ค้างส่งคำสั่ง ว.21 (เฉพาะ คศ.2) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.35 กลุ่มนิเทศฯ

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

กิจกรรมค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ สพม. เขต 35

บุญวาทย์ชนะเลิศระดับประเทศโครงการอัจฉริยะเยาวชนประกันภัย

โรงเรียนแม่สันวิทยา รดน้ำดำหัวผู้นำท้องถิ่น

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนแม่สันวิทยา....สืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว

สำนึกรักโรงเรียนบ้านเกิด โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

งาน รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร สพม. เขต 35
อ่านทั้งหมด..
 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
test
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
สมาชิก
วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ บัญญัติ ปัญญาคำ ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิวุธ มีพันธ์ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตา
ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น พิษณุ ปิจดี โรงเรียนวชิรป่าซาง ปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
ยุพิน กมลวิจิตร นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ชุติชมกานต์ บุญทา สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ นายสุรพงษ์  จ๋าก๋างผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

สบปราบพิทฯ อันเชิญโล่เกียรติยศ

รางวัลโล่เกียรติยศ “ประโยชน์สุขแห่งมหาชน” โรงเรียนสบปราบพิทยาคม

บทคัดย่อ ผอ. บุญทวี วิทยาคุณ

โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ รับโล่เกียรติยศยกย่องเป็นสถานศึกษาวิชาทหารดีเด่น
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

ครูธัญสุตา ณ ลำปาง ครูคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ชนะเลิศการประกวด EIS Computer Teacher Contest ระดับภาคเหนือ

ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557

บทคัดย่อ ครูสมบูรณ์ สิทธิ์ตระกูล

ครูชัสมา ตันติวงศ์ ได้รับโล่รางวัล "ตามรอยพระยุคลบาทสร้างสรรค์ชาติด้วยคุณธรรม"
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ชนะเลิศการแข่งขันตีก๋องปู่จา ปี2557

นักเรียน ป.พ.ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์สรภัญญะระดับภาค

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 อิมแพค เมืองทองธานี ระหว่าง วันที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ชนะเลิศ การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์รถขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากลูกโป่ง
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
มารดาของ รองอรพินท์ อุปโน (ร.ร.ป่าตาลบ้านธิพิทยา) ถึงแก่กรรม โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
บิดาครูพลับพลึง จุ้มคำมูล โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เสียชีวิต โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เชิญประกวดวาดภาพระบายสีและคำขวัญชิงรางวัล กลุ่มงานอำนวยการ
ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทาน กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญแอ่วงาน รำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟ รถม้าลำปาง ครั้งที่ 15 ปี 2557 กลุ่มงานอำนวยการ
กำหนดการจัดงาน สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง นครลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญอบรมความรู้ทางการวิจัย กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญนักเรียน ส่งประกวดภาพวาดออกกำลังกาย ปี 2557 กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญ..น้องมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับความรู้...ต้นกล้าตุลาการ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ กลุ่มงานอำนวยการ
ประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ปี 2557 กลุ่มงานอำนวยการ
นักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทยอายุไม่เกิน 14 ปี ไปร่วมการแข่งขันเทนนิสอาเซียนที่ประเทศเวียตนาม ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 2557 และที่ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 25-30 เมษายน 2557 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
กิจกรรมเข้าค่ายพัฒนาทักษะชีวิต โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพม.35 กลุ่มนโยบายและแผน
คู่มือจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้างและอาคาเรียน กลุ่มนโยบายและแผน
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2557 สพม.35 กลุ่มนโยบายและแผน
ประชาสัมพันะ์โครงการสัมฤทธิบัตร กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ข่าว 1 ทุน 1 อำเภอ รุ่น 4 รอบ 3 สพม. เขต 35 กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง, โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา, โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม, โรงเรียนนาทรายวิทยาคม, โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
ตรวจสอบรายชื่อครู (เฉพาะกลุ่มโรงเรียนเถินบุรินทร์) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง, โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา, โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม, โรงเรียนแม่ตืนวิทยา, โรงเรียนนาทรายวิทยาคม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง, โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา, โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม, โรงเรียนนาทรายวิทยาคม, โรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกโรง (๑๕ โรงเรียน) โรงเรียนนาทรายวิทยาคม,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (เฉพาะกลุ่มเถินบุรินทร์) โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
การพัฒนาโรงเรียนนำร่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร
รางวัลสำหรับคนปลุกสังคมด้วย "หัวใจโพธิสัตว์" (ตาราอวอร์ด) โรงเรียนจักรคำคณาทร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนวชิรป่าซาง โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จังหวัดลำพูน โรงเรียนป่าซาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน (17 โรงเรียน) โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน (๑๗ โรง) โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ( ๑๗ โรง ) โรงเรียนป่าซาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ( ๑๗ โรง ) โรงเรียนป่าซาง
เรื่อง งานเลี้ยงรับ – ส่ง ผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนป่าซาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน (17 โรง) โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน (17 โรง) โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
ประกาศกลุ่มโรงเรียนเถินบุรินท์ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน (17 โรง) โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติ และแสดงความยินดี โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
รับสมัครครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ประกาศรับสมัครครูภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาภาษาไทย โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูสอนสายศิลป์ - ธุรกิจ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศผลการสอบคัดเลือก ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนวังเหนือวิทยารับสมัครครูชาวต่างชาติ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหา โรงเรียนเถินวิทยา กลุ่มงานอำนวยการ
จักรคำฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (Lab boy) โรงเรียนจักรคำคณาทร
โรงเรียนวชิรป่าซาง ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนวชิรป่าซาง
โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนเถินวิทยา
ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรคณิตศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
รับสมัครครูสอนภาษาจีน โรงเรียนไหล่หินวิทยา
ประกาศ ตำแหน่งว่างข้าราชการครูฯ สายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานราชการโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้สอบได้ครูวิกฤต โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เปิดรับซองเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 57 รายการ ประจำปีงบประมาณ2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนสมบูรณ์แบบ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดนตรี โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ 318ล./38 (พิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนกิ่วลมวิทยาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน AseanSchoolOnline โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ประกาศสอบราคารซื้อครุภัณฑ์การศึกษาคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อการเีรียนการสอน โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน AseanSchoolOnline โรงเรียนปงแสนทองวิทยา
โรงเรียนเถินวิทยาสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ ๒๑๖ ค. งานโครงสร้าง/เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาเปลี่ยนฝ้า โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียน แม่เมาะวิทยา มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างน้ำประปาชุมชนในโรงเรียน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ 318 ล./38 (พิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม ประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียน งบอุดหนุน ประจำปี 2556 โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สี ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า ๔๖ นิ้ว (ครั้งที่ ๒) โรงเรียนเถินวิทยา
ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริการจัดเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) โรงเรียนเถินวิทยา
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<เมษายน 2557>
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail :