เสาร์, 25 ตุลาคม 2557 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 44
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

แก้ไข/ซักซ้อมการจัดส่งเอกสารการประกวด กิจกรรม(Obec Awards) ภาคเหนือ ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล
โรงเรียนที่ค้างดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (CMSS) กลุ่มบริหารงานบุคคล
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้นฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด โรงเรียนที่ค้างส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ 1ต.ค.57 ตำแหน่ง คศ.1,ครูผู้ช่วย และลูกจ้างประจำ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนหน่วยเบิกมารับเอกสารตัวจริง "การเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน" กลุ่มบริหารงานบุคคล
เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนรายเดือน ปี ๒๕๕๖ มาแล้ว กลุ่มงานอำนวยการ
ข้าราชการครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2553 - 2555 กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคลรอบ ๒ (๑๐ พ.ย.๕๗) ในระบบ DMC2557 Term 2 กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดทำงบประมาณ งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุด (เพิ่มเติม) กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขัั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน กลุ่มนโยบายและแผน

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

สพม เขต ๓๕ รำลึกวันปิยมหาราช

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน แนะนำตัว

ศึกษาดูงาน

สพม.เขต ๓๕ แสดงความยินดี กับ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )

ประกาศรายชื่อครูดีไม่มีอบายมุข สพม. เขต ๓๕..
อ่านทั้งหมด..


 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตา
วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง ปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนสุจริตผลิตนวัตกรรม

ประชารัฐธรรมคุณ รับรางวัลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (BEST PRACTICE) ระดับภาค

โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน สถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง

ความภาคภูมิใจ สพม. เขต ๓๕
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

ครูวินัฎฐา นันตะสุข รางวัลด้านงานวิจัยการจัดการเรียนรวมดีเด่น

ครูวินัฎฐา นันตะสุข รางวัลการวิจัยดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)

ครูโรงเรียนป่าซาง ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น

ครูพิเชษฐ์ ใจปวน ครูโรงเรียนวชิรป่าซาง ได้รับการคัดเลือกเป็น "ครูดีไม่มีอบายมุข" ระดับประเทศ
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

ศิษย์เก่าแจ้ห่มวิทยา คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์

นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รางวัลนักเรียนพระราชทาน

นักเรียนคนเก่งโอลิมปิกวิชาการ เสริมงามวิทยาคม

นายสุริยา เตชะลือ กับรางวัลนักเขียน นจวท
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนปั่นจักรยาน ม.ราชภัฏลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญประชุมวิชาการ ปริทรรศน์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวน น้อง ๆที่เก่งด้านฟิสิกส์ เข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์ สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมโครงการ Thai Science Camp ครั้งที่ ๗ ของ อพวช กลุ่มงานอำนวยการ
สารสนเทศทางการศึกษาปีการศึกษา 2557 กลุ่มนโยบายและแผน
เชิญชวนครูอบรมรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ชั้นกลาง กลุ่มงานอำนวยการ
โครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนครูอบรมเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ชั้นต้น กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนนักเรียน สถานศึกษา เข้าค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ ๘/๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
ย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
คืนความสุขสู่ประชาชน โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ กลุ่มงานอำนวยการ
ประชารัฐธรรมคุณทอดผ้าป่าการศึกษามหากุศล โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
โครงการครูพันธ์ุใหม่ ภาลักษณ์ที่ลูกศิษย์ต้องการ The Modern Teacher กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการจริยธรรมในการทำงาน (Working Ethics) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูฯ รุ่นที่ 12 กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวน ร่วมกิจกรรม "พุทธวจนบรรยาย" กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญสั่งจองหนังสือ King in My Heart กลุ่มงานอำนวยการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครนักศึกษานอกระบบโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญอบรม ม.ราชภัฏเชียงราย กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญประกวด VDO ส่งเสริมการขับขี่จักรยานยนต์อย่างปลอดภัย กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
ตรวจสอบการลงทะเบียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จังหวัดแพร่ โรงเรียนจักรคำคณาทร
สมุดโทรศัพท์ สพม.เขต ๓๕ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนโรงเรียนจังหวัดลำพูน ประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน กลุ่มงานอำนวยการ
ขอให้สถานศึกษาอำนวยความสะดวกการสอบธรรมสนามหลวง กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนสถานศึกษาขอรับทุนวิจัย "ผลของสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ" กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งทุกโรงเรียน ถือปฏิบัติ ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๔ ณ จ.แพร่ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนโรงเรียนจังหวัดลำพูน ประกวดวีดิโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย ๒๕๕๗ กลุ่มงานอำนวยการ
รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียนรายบุคคลรอบ ๒ (๑๐ พ.ย.๕๗) ในระบบ DMC2557 Term 2 กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณ งบลงทุน รายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุด กลุ่มนโยบายและแผน
่แบบฟอร์ม ประมาณการราคา ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน (๗๐%) กลุ่มนโยบายและแผน
ไฟล์ประกอบการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 2 ตุลาคม 2557 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดกลุ่มโรงเรียนกัลยา (ทุกโรง) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เอกสารนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ กลุ่มนโยบายและแผน
แบบ-ขอเพิ่มเติมสิทธิ์เบิกจ่ายตรงรักษาพยาบาล กลุ่มบริหารงานบุคคล
ห้ามไม่ให้ข้าราชการขึ้นป้ายติดรูปภาพบุคคลเพื่อการประชาสัมพันธ์ แจ้งทุกโรงเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน กลุ่มงานอำนวยการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ๑๗ โรง ,โรงเรียนนาทรายวิทยาคม , โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสังกัด สพม.35 (ลำปาง - ลำพูน) โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา และตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานครูผู้สอนวิชานาฏศิลป์ จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ
รับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างคณิตศาสตร์ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน รับสมัครภาษาฝรั่งเศส ,ญี่ปุ่น กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนลำปางกัลยาณีรับสมัครอัตราจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ลำพูน กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน เพื่อเลือกสรรเป็นผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
รับสมัครและคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนเมืองมายวิทยา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
รัับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเมืองมายวิทยา รับพนักงานราชการเอกภาษาไทย กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรับสมัครอัตราจ้างดนตรี(สาขาวิชาเอกดนตรีดุริยางค์ศิลป์) และัประกาศรับสมัครยามรักษาการณ์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม กลุ่มงานอำนวยการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศสอบราคา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เปิดรับซองเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 57 รายการ ประจำปีงบประมาณ2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนสมบูรณ์แบบ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดนตรี โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม สอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้แหล่งจัดประสบการณ์ภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนเถินวิทยา ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ 318ล./38 (พิเศษ) ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์ โรงเรียนเถินวิทยา
โรงเรียนกิ่วลมวิทยาประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน AseanSchoolOnline โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียน ASEAN School Online โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<ตุลาคม 2557>
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า