จันทร์, 29 ธันวาคม 2557 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 32
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗๐%) กลุ่มนโยบายและแผน
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประจำปี 2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐%) กลุ่มนโยบายและแผน
ประกาศ:ผลการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูมืออาชีพ สังกัด สพม.เขต 35 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เชิญชมเทป การแสดง มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียติฯ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมด้วย กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังค้างส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูฯ(โครงการผลิตครูมืออาชีพ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญ..ผู้บริหาร คณะครู...บุคลากรทางการศึกษา ร่วมชมการถ่ายทอดสดการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ 2 โดยมี รมช. ศธ. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ เป็นประธาน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557 เวลา 15.00 - 16.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง NBT / เลขาธิการ กพฐ. กลุ่มงานอำนวยการ
ขอเปลี่ยนแปลงโรงเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการอบรม (อบรมเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร) กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

โครงการเสริมงามร่วมใจ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

Speaking English 2015

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาจัดกิจกรรม Pre-ONET

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาจัดกิจกรรม Christmas Day

มสว.รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันเดิน - วิ่ง ฯ อำเภอห้างฉัตร

มสว. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค
อ่านทั้งหมด..


 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตา
วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง ปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.OBEC AWARDS

ผลงานวิชาการ สมชายใจไหว

โรงเรียนลำปางกัลยาณีได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจากมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด

โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โรงเรียนสุจริตผลิตนวัตกรรม
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับครูจันทกานต์ ดวงมาลา

ครูพิเชษฐ์ ใจปวน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "การประกวด INFOGRAPHICS AWARD 2014"

ครูวินัฎฐา นันตะสุข รางวัลด้านงานวิจัยการจัดการเรียนรวมดีเด่น

ครูวินัฎฐา นันตะสุข รางวัลการวิจัยดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

นักเรียน ป.พ.ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.1 - ม3

นักเรียนแจ้ห่มวิทยาคว้า ถ้วยพระราชทานฯ

นักเรียนโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค๕

ศิษย์เก่าแจ้ห่มวิทยา คว้าเหรียญทองแดง เอเชียนเกมส์
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดจัดกิจกรรมในโรงเรียนส่วนบุญฯ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนพนมศึกษา สพม. เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนพนมศึกษา สพม. เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนพนมศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ผ.อ.ประยูร ชาติชำนาญและคณะครูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
บ้านโฮ่งรัตนวิทยาจัดงานกีฬาสีภายใน 16 ธ.ค.2557 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
ผลการประกวดรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ภาคเหนือ ประจำปี 2557 กลุ่มบริหารงานบุคคล
การประเมินครูผู้สอน รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการดีเด่น (กลุ่มโรงเรียนกัลยา) โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เชิญชวนประกวดหนังสือดีเด่น ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
ปตท.รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรม รับเงินรางวัล งานวันเด็กแห่งชาติ อบจ.ลำปาง กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนเยี่ยมชม และศึกษาดูงานฯ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กลุ่มงานอำนวยการ
รายชื่อผู้รับเหรียญหนึ่งแสนครูดี สพม.เขต ๓๕ กลุ่มงานอำนวยการ
ขยายเวลาในการตอบแบบสอบถามการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาครูของ สพฐ. กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวนประกวดภาพระบายสี "La flora go go Asean" กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศ:ผลการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูมืออาชีพ สังกัด สพม.เขต 35 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เชิญชวนเที่ยวงาน ศูนย์พัฒนาห้วยฮ่องไคร้ จ.เชียงใหม่ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดหนังสือดีเด่น สพฐ ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดร้องเพลงรักชาติร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม กลุ่มงานอำนวยการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2558 สพม.35 กลุ่มนโยบายและแผน
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
บัญชีจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๕๘ แผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗๐ % ) กลุ่มนโยบายและแผน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง / รร.แม่ตืนวิทยา / รร.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม /รร. บ้านโฮ่งรัตนวิทยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เชิญประชุม (โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 17 โรงเรียน) โรงเรียนจักรคำคณาทร
บัญชีจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนโยบายและแผน
บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐%) กลุ่มนโยบายและแผน
เชิญชวนประกวดห้องสมุดมีชีวิต สพฐ. กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน (17 โรงเรียน) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน (17 โรงเรียน) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา, โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา, โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา,โรงเรียนนาทรายวิทยาคม, โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน (17 โรง) โรงเรียนป่าซาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน (๑๗ โรง) โรงเรียนป่าซาง
กิจกรรมค่ายการเรียนรู้พหุสังคมวัฒนธรรมอาเซียน ค่ายทักษะการคิดศตวรรษที่ 21 โรงเรียนจักรคำคณาทร
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2558 สพม.35 กลุ่มนโยบายและแผน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง, โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา, โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม, โรงเรียนแม่ตืนวิทยา, โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา, โรงเรียนนาทรายวิทยาคม, โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
การอบรมสภานักเรียน โครงการสภาอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน โรงเรียนจักรคำคณาทร
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการอบรมโครงการสภาอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม (17 โรง จังหวัดลำพูน) โรงเรียนจักรคำคณาทร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน (17 โรงเรียน) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในจังหวัดลำพูน (17 โรงเรียน) โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนในจังหวัดลำพูน โดยจัดกิจกรรม “2557 เด็กไทย...ล้ำหน้าในอาเซียน” โรงเรียนจักรคำคณาทร
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค้ดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัั่วคราวรายเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่าง สพป.น่าน เขต ๑ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร สพป.ตาก เขต ๒ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างฟิสิกส์ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเมืองปานวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่ิอสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเมืองปานวิทยา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่ิอคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
โรงเรียนกิ่่วลมวิทยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาฟิสิกส์ จำนวน ๑ อัตรา โรงเรียนกิ่วลมวิทยา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนเมืองปานวิทยา โรงเรียนเมืองปานวิทยา
รับสมัครนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ สพป.สมุทรปราการ เขต ๑ กลุ่มงานอำนวยการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา โรงเรียนวังเหนือวิทยา
สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ โรงเรียนในฝัน แม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
โรงเรียนเถินวิทยา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานอำนวยการ
สอบราคาจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องเสียง ดนตรีและเวที งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.แพร่ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม กลุ่มงานอำนวยการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศสอบราคา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เปิดรับซองเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 57 รายการ ประจำปีงบประมาณ2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนสมบูรณ์แบบ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเถินวิทยา ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารดนตรี โรงเรียนเถินวิทยา
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<ธันวาคม 2557>
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า