ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : คณะครูโรงเรียนพี่เลี้ยงตรวจเยี่ยม รร.ทาขุมเงินวิทยาคาร

ข่าวโดย: นายสุทัศน์ ยาทอง
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
วันที่ :อังคาร 25 ธันวาคม 2555 14:18:13 จำนวนผู้อ่าน 587

Rating:
      นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะครู  และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนพี่เลี้ยงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จากโรงเรียนแม่พริกวิทยา
     เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  คณะครูโรงเรียนพี่เลี้ยงฯ จากโรงเรียนแม่พริกวิทยา เดินทางมาตรวจเยี่ยม  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยได้เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ทา ชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาจำนวน ๖ ฐาน  ซึ่งมีนักเรียนแกนนำฯเป็นผู้นำเสนอการดำเนินงานในแต่ละฐานการเรียนรู้
Comment !
ข่าวล่าสุด
วชิรป่าซาง ร่วมกิจกรรมชุมชนตำบลนครเจดีย์
สพม.เขต ๓๕ จัดสัมมนาองค์คณะบุคคล ๓ องค์คณะ
งานรื่นเริงสงกรานต์ เวียงตาลพิทยาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนวชิรป่าซางรับมอบตัวนักเรียนใหม่
สพม.เขต ๓๕ ร่วมเปิดสัมมนาวิชาการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลฯ
สพม.เขต ๓๕ ร่วมจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีฯ
วชิรป่าซางประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ 3 ปี
ขอแรงใจโหวต น้องแบม TO BE NUMBER ONE IDOL
ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี