ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : คณะครูโรงเรียนพี่เลี้ยงตรวจเยี่ยม รร.ทาขุมเงินวิทยาคาร

ข่าวโดย: นายสุทัศน์ ยาทอง
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
วันที่ :อังคาร 25 ธันวาคม 2555 14:18:13 จำนวนผู้อ่าน 567

Rating:
      นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะครู  และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนพี่เลี้ยงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จากโรงเรียนแม่พริกวิทยา
     เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  คณะครูโรงเรียนพี่เลี้ยงฯ จากโรงเรียนแม่พริกวิทยา เดินทางมาตรวจเยี่ยม  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยได้เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ทา ชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาจำนวน ๖ ฐาน  ซึ่งมีนักเรียนแกนนำฯเป็นผู้นำเสนอการดำเนินงานในแต่ละฐานการเรียนรู้
Comment !
ข่าวล่าสุด
พิธีแสดงความยินดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2558
โรงเรียนส่วนบูญโญปถัมภ์ ลำพูน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทาขุมเงินวิทยาคาร ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี
พิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ส่วนบุญรวมใจวิ่งมินิมาราธอน ปี 2558"
มินิ มาราธอน ครั้งที่ 2 โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
53 ปี ธีรกานท์ฯสานความรู้สู่ชุมชน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ จบหลักสูตรและอำลาสถาบัน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ร.ร.อนุบาลหนองป่าครั่งศึกษาดูงาน