ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : คณะครูโรงเรียนพี่เลี้ยงตรวจเยี่ยม รร.ทาขุมเงินวิทยาคาร

ข่าวโดย: นายสุทัศน์ ยาทอง
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
วันที่ :อังคาร 25 ธันวาคม 2555 14:18:13 จำนวนผู้อ่าน 505

Rating:
      นายพิสิษฐ คำบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร คณะครู  และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนพี่เลี้ยงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา จากโรงเรียนแม่พริกวิทยา
     เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕  คณะครูโรงเรียนพี่เลี้ยงฯ จากโรงเรียนแม่พริกวิทยา เดินทางมาตรวจเยี่ยม  การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยได้เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ทา ชมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในสถานศึกษาจำนวน ๖ ฐาน  ซึ่งมีนักเรียนแกนนำฯเป็นผู้นำเสนอการดำเนินงานในแต่ละฐานการเรียนรู้
Comment !
ข่าวล่าสุด
ธีรกานท์ฯ รับการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA
ศูนย์สอบ ฯ มสว. ในโครงการการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33"
โรงเรียนแม่สันวิทยา รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยารับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากล
นักเรียนโรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A – MATH
นายอุดม จันตาใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ด้วยรัก ด้วยความร่วมมือ ร่วมสร้างพลังเครือข่ายเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อลูกของเรา
คนเก่ง เสริมงามวิทยาคม
ณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ความรู้และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียนวชิรป่าซาง