ผลงานนักเรียน : นักเรียนลำปางกัลยาณีตัวแทนภาค ชิงแชมป์ไทย : สพฐ.เกมส์ 2555

ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ โรงรียนลำปางกัลยาณี
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
วันที่ :อังคาร 15 มกราคม 2556 23:27:15 จำนวนผู้อ่าน 929

Rating:

เมื่อเดือนธันวาคม 2555ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี เข้าร่วมการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ 2555 ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ รายการดังต่อไปนี้

ประเภทกีฬา ว่ายน้ำ  

ควบคุมฝึกซ้อมโดย ครูสุภาณี ธิสาระ และ ครูเพ็ชรศรี ทิพกนก

1.       นายธนภูมิ เครือคำขาว ชนะเลิศ 2 เหรียญทอง

รายการแข่งขันว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร และ กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

 

2.       นางสาวศราวดี ขัติวงศ์ ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1  2 เหรียญเงิน

รายการแข่งขัน ผีเสื้อ 50 เมตร และ ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง

 

3.       เด็กหญิงณัฐกานด์ ศรีด้วง ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1  2 เหรียญเงิน

รายการแข่งขัน กรรเชียง 50 เมตร และ กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง

 

4.       เด็กชายวัศพล วงศ์สุริยา ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 2  1 เหรียญทองแดง

รายการแข่งขัน ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย

ประเภทกีฬา กรีฑา

นางสาวบุษยา หมื่นฝั้น  ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน

รายการแข่งขัน วิ่ง 100 เมตร  วิ่ง 200 เมตร และ วิ่งข้าวรั้ว 100 เมตร

ควบคุมฝึกซ้อมโดย ครูสุพล เครือสาร

 

ประเภทกีฬา แฮนด์บอล รุ่นอายุ 15 ปี หญิง

ควบคุมฝึกซ้อมโดย ครูสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ และครูยุทธนันท์ ชีวะเจริญ

ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

1.       เด็กหญิงณฐิกา             ภิธิวุฒิ

2.       เด็กหญิงกฤติกาญ          ใจคำ

3.       เด็กหญิงนันทลักษณ์       เกศาพันธ์

4.       เด็กหญิงสุพัตรา            ปงธิยา

5.       เด็กหญิงธนัญญา           จันทร์ศรีเรือง

6.       เด็กหญิงมัฌชิมา           จากีบ

7.       เด็กหญิงแพรวทิพย์        ทิพย์ศรีบุตร

8.       เด็กหญิงสัญลักษณ์         การกุณา

(ภาพ/นายชลทิศ ดีสาระ , ข่าว/นางสาวภรณ์ทิพย์ นาคทอง) 

Comment !
ข่าวล่าสุด
นักเรียนส่วนบุญเป็นตัวแทนนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย
ขอแสดงความยินดีนักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือ
นักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีสุดยอด
นักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีรับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สุดยอดภาพถ่ายต้นยาเสพติด
ศิษย์เก่าแจ้ห่มวิทยาคว้าเหรียญทอง การแข่งขันคันธนูโค้งกล้บ ชายเดี่ยว กีฬาซีเกมส์
นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนชิน อเมริกา ประจำปี 2558
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเวียงมอกวิทยา คว้ารางวัล Champion Under Water Robot ระดับนานาชาติ
ป.พ.ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นส่งเสริมค่านิยม 12 ประการของจังหวัดลำพูน
นางสาวเกตน์สิรี สุนันต๊ะ “เพชรวชิรป่าซาง” ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิออยสก้าศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
นักเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชนะเลิศ ระดับประเทศ(ระดับชาติ) การแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)