ผลงานนักเรียน : นักเรียนลำปางกัลยาณีตัวแทนภาค ชิงแชมป์ไทย : สพฐ.เกมส์ 2555

ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ โรงรียนลำปางกัลยาณี
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
วันที่ :อังคาร 15 มกราคม 2556 23:27:15 จำนวนผู้อ่าน 954

Rating:

เมื่อเดือนธันวาคม 2555ที่ผ่านมา นักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี เข้าร่วมการแข่งขัน สพฐ.เกมส์ 2555 ระดับภูมิภาค ณ จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ตัวแทนนักเรียนผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ รายการดังต่อไปนี้

ประเภทกีฬา ว่ายน้ำ  

ควบคุมฝึกซ้อมโดย ครูสุภาณี ธิสาระ และ ครูเพ็ชรศรี ทิพกนก

1.       นายธนภูมิ เครือคำขาว ชนะเลิศ 2 เหรียญทอง

รายการแข่งขันว่ายน้ำ กรรเชียง 100 เมตร และ กรรเชียง 200 เมตร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย

 

2.       นางสาวศราวดี ขัติวงศ์ ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1  2 เหรียญเงิน

รายการแข่งขัน ผีเสื้อ 50 เมตร และ ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง

 

3.       เด็กหญิงณัฐกานด์ ศรีด้วง ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1  2 เหรียญเงิน

รายการแข่งขัน กรรเชียง 50 เมตร และ กรรเชียง 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี หญิง

 

4.       เด็กชายวัศพล วงศ์สุริยา ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 2  1 เหรียญทองแดง

รายการแข่งขัน ฟรีสไตล์ 50 เมตร รุ่นอายุ 15 ปี ชาย

ประเภทกีฬา กรีฑา

นางสาวบุษยา หมื่นฝั้น  ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน

รายการแข่งขัน วิ่ง 100 เมตร  วิ่ง 200 เมตร และ วิ่งข้าวรั้ว 100 เมตร

ควบคุมฝึกซ้อมโดย ครูสุพล เครือสาร

 

ประเภทกีฬา แฮนด์บอล รุ่นอายุ 15 ปี หญิง

ควบคุมฝึกซ้อมโดย ครูสมบูรณ์ เหมือนจันทร์ และครูยุทธนันท์ ชีวะเจริญ

ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1 ระดับเหรียญเงิน รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังนี้

1.       เด็กหญิงณฐิกา             ภิธิวุฒิ

2.       เด็กหญิงกฤติกาญ          ใจคำ

3.       เด็กหญิงนันทลักษณ์       เกศาพันธ์

4.       เด็กหญิงสุพัตรา            ปงธิยา

5.       เด็กหญิงธนัญญา           จันทร์ศรีเรือง

6.       เด็กหญิงมัฌชิมา           จากีบ

7.       เด็กหญิงแพรวทิพย์        ทิพย์ศรีบุตร

8.       เด็กหญิงสัญลักษณ์         การกุณา

(ภาพ/นายชลทิศ ดีสาระ , ข่าว/นางสาวภรณ์ทิพย์ นาคทอง) 

Comment !
ข่าวล่าสุด
นักเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดเทิดพระเกียรติ เนื่องใน"วันมหิดล" ประจำปี2558
น.ส.วาหลี ตาดวงจิตร นักเรียนทุนพระราชทานพระบรมโอรสาธิราชฯ รุ่นที่ 7 ปี2558
นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ได้คะแนนอันดับ 1 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จังหวัดลำพูน
รับรางวัลชนะเลิศ ชุดรีไซเคิล
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้น
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดง เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 เขตภาคเหนือตอนบน
นักเรียนเวียงเจดีย์วิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์
นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบฯ ระดับจังหวัดลำพูน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลในโครงการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา