ผลงานครู : รางวัลหนึ่งแสนครูดี

ข่าวโดย: นายบุญเทียม เทพปินตา
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
วันที่ :ศุกร์ 25 มกราคม 2556 13:18:41 จำนวนผู้อ่าน 756

Rating:

คุณครูมานิตย์  ขอทะเสน , คุณครูจรรยา  เสาร์คำ  ที่รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

“หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์/ภาพข่าว
Comment !
ข่าวล่าสุด
ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารวมแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2558
ครูแจ้ห่มวิทยารับรางวัลครูภาษาไทยถิ่นดีเด่น
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการแต่งคร่าวก้อมล้านนา
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูสบปราบพิทยาคม ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ ประเทศออสเตรเลีย
สุดยอดครูภาษาอังกฤษ รับคัดเลือกไปศึกษา ณ University of Cambridge
แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับโล่เชิดชูเกียรติครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 12 ปี 2558
แสดงความยินดีกับ นางสรัญญา เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ ครูดีไม่มีอบายมุข ” ประจำปี ๒๕๕๘(รุ่นที่ ๔)
แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ “ ครูดีไม่มีอบายมุข ” ประจำปี ๒๕๕๘(รุ่นที่ ๔)
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู เรือนคำ ได้รับ เกียรติบัตรและโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดแผนการเรียนการสอนการบริหารจัดการน้ำโรงเรียนต้นแบบสำหรับอาจารย์ ในโครงการสร้างเครือข่ายเยาวชนรักษ์น้ำ(Water Gang)