ผลงานครู : รางวัลหนึ่งแสนครูดี

ข่าวโดย: นายบุญเทียม เทพปินตา
โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม
วันที่ :ศุกร์ 25 มกราคม 2556 13:18:41 จำนวนผู้อ่าน 554

Rating:

คุณครูมานิตย์  ขอทะเสน , คุณครูจรรยา  เสาร์คำ  ที่รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร

“หนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 เนื่องในโอกาสวันครู ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ อาคารบุญชูตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์/ภาพข่าว
Comment !
ข่าวล่าสุด
ครูธัญสุตา ณ ลำปาง ครูคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสบปราบพิทยาคม ชนะเลิศการประกวด EIS Computer Teacher Contest ระดับภาคเหนือ
ครูดีในดวงใจ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557
บทคัดย่อ ครูสมบูรณ์ สิทธิ์ตระกูล
ครูชัสมา ตันติวงศ์ ได้รับโล่รางวัล "ตามรอยพระยุคลบาทสร้างสรรค์ชาติด้วยคุณธรรม"
ครูจำเนียร พุฒมาเล ผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ บรรยายธรรม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครลำปาง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก
รางวัลรองชนะเลิศประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ๔ ภาค (ภาคเหนือ)
ครู รร.จักรคำฯ ได้รับเกียรติบัตรจากการประชุมอาสาสมัครเอเอฟเอส ระดับภาคเหนือ
บุญส่ง สิริฤทธิจันทร์
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น