ข่าวประชาสัมพันธ์ : งบประมาณการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555

ข่าวโดย: ลัญจกร พลวัฒนะ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
วันที่ :พฤหัสบดี 07 กุมภาพันธ์ 2556 16:30:19 จำนวนผู้อ่าน 408

Rating:
งบประมาณการสนับสนุนการแข่งขันกีฬา สพฐ.เกมส์ 2555 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
Comment !
ข่าวล่าสุด
เชิญร่วมโครงการรางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์
เชิญประกวดโครงการ Thailand Go Green ปี ๒๕๕๗
เชิญร่วมโครงการ "แนะนำหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล"
เชิญชวนครูแนะแนว สถานศึกษาที่จัดการศึกษาแนะแนว เข้าร่วมคัดเลือกระดับประเทศ
เชิญร่วมอบรม "ปลุกหัวใจแม่...หัวใจโพธิสัตว์"
เชิญชวนเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านส่งเสริม ปกป้องกละคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เชิญชวนประกวดการพัฒนาโรงเรียนคาร์บอนต่ำ
เชิญชวนอบรมคุณธรรมจริยธรรม
เชิญชวนถวายผ้ากระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
ขอเชิญครูกลุ่มสาระภาษาไทย ที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์ (ทุกโรง) ประชุมวันที่ 1 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเสือป่าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย