ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : การแสดงผลงานโครงงานของนักเรียนม.3และม.6

ข่าวโดย: นางอัญพัชร์ เรือนหล้า
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
วันที่ :พฤหัสบดี 14 กุมภาพันธ์ 2556 16:01:13 จำนวนผู้อ่าน 219

Rating:

      นักเรียนชั้นม.3และม.6 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อ.เมือง จ.ลำปาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกันจัดแสดงผลงานโครงงานประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสตถิกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง ในฐานะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ หนึ่งในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงผลงานโครงงานประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนดำเนินงานตามอัธยาศัยและความสนใจ โดยนำวงจรเดมมิ่งส์(PDCA)มาใช้ในการทำงานโครงงานของตน

     ทั้งนี้ ผู้อำนวยการวสุธา  กำลังเก่ง และว่าที่ร้อยตรี เฉลิมศักดิ์  นนทมาลย์ รองผู้อำนวยการ ร่วมกับคณะครูและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานคือนายสิทธิชัย แก้วจินดา พนักงานกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม และนายชนากรณ์  คงผึ้ง เจ้าหน้าที่ประสานงานจากบริษัทปตท.จำกัด (มหาชน) จากบริษัทปตท.จำกัด(มหาชน) ร่วมกันชื่นชมผลงานของนักเรียนในระดับม.3และม.6 กว่า 200 คน  ที่ได้จัดแสดงผลงานโครงงานทั้งประเภทงานประดิษฐ์ งานอาหาร งานไฟฟ้าและงานเกษตร ที่นักเรียนได้แบ่งกลุ่มและร่วมกันทำงาน โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน และในวันนี้ได้นำผลงานมาจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งได้รับความชื่นชมจากผู้มาร่วมชมงานเป็นอย่างดี (อัญพัชร์  เรือนหล้า ภาพ-ข่าว)

 

Comment !
ข่าวล่าสุด
งาน รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร สพม. เขต 35
สพม. เขต 35 ร่วมวางหรีดเคารพศพ
ประเพณีปี๋ใหม่เมืองโรงเรียนปาซาง รดน้ำดำหัวครูเก่าและครูอาวุโส ประจำปี 2557
โรงเรียนป่าซาง ร่วมกิจกรรมประเพณีสืบฮีตสานฮอยปอยลูกแก้ว ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ประจำปี 2557
พิธีสะเกล้าดำหัวครูบาอาจารย์ (ป.พ.)
ชรมศิษย์เก่าประชารัฐธรรมคุณ ประชุมจัดงาน "พบปะสังสรรค์ ศิษย์เก่าประชารัฐธรรมคุณ"
โรงเรียนวชิรป่าซางรับมอบตัวนักเรียนม.1และม.4
ศึกษาดูงานโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จังหวัดเพชรบุรี
นักแสดงวงหัสดินดนตรีโรงเรียนวชิรป่าซาง ร่วมแสดงในงาน "มหัศจรรย์ OTOP ลำพูน"
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดการประชุมผู้ปกครองปิดภาคเรียนการศึกษา 2556