ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาจัดกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555

ข่าวโดย: อภิญญา ชราชิต
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
วันที่ :พฤหัสบดี 07 มีนาคม 2556 11:23:25 จำนวนผู้อ่าน 660

Rating:

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี ขึ้นในวันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 36 คน คณะครูจำนวน 10 คน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม ระบบหมู่ ความสามัคคี ความอดทน เสียสละ

Comment !
ข่าวล่าสุด
คณะผู้บริหาร สบม.ลำปาง เลี้ยงรับ ผอ.สพม.เขต ๓๕
สพม.เขต ๓๕ ร่วมเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เถิน
"อบจ.ลำพูนสัญจร จับเข่าอู้จ๋า ปั๋นหาหน้าหมู่ (วิถีครูบา)" ณ ทาขุมเงินวิทยาคาร
สพม.เขต ๓๕ เป็นเจ้าภาพเปิด-ปิดงานกีฬา จ.ลำปาง
ร.ร.บุญวาทย์ฯ ร่วมงานรื่นเริงฤดูหนาวและของดีนครลำปาง คืนความสุขให้ประชาชนชาวลำปาง ประจำปี 2557
เข้าค่ายกิจกรรม 4 เหล่า ประจำปี 2557
เข้าค่ายกิจกรรมสี่เหล่า ม.3 ประจำปี 2557
แม่ทะวิทยา ชนะเลิศขบวนพาเหรดและกองเชียร์ พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 40 วันที่ 19 ธันวาคม 2557
มสว.จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2557
เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557