ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาจัดกิจกรรมลูกเสือ- เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2555

ข่าวโดย: อภิญญา ชราชิต
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
วันที่ :พฤหัสบดี 07 มีนาคม 2556 11:23:25 จำนวนผู้อ่าน 869

Rating:

โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาได้จัดกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือเนตรนารี ขึ้นในวันที่ 27  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยมีนักเรียนทั้งสิ้น 36 คน คณะครูจำนวน 10 คน เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการทำงานเป็นทีม ระบบหมู่ ความสามัคคี ความอดทน เสียสละ

Comment !
ข่าวล่าสุด
วชิรป่าซาง ร่วมกิจกรรมชุมชนตำบลนครเจดีย์
สพม.เขต ๓๕ จัดสัมมนาองค์คณะบุคคล ๓ องค์คณะ
งานรื่นเริงสงกรานต์ เวียงตาลพิทยาคม
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนวชิรป่าซางรับมอบตัวนักเรียนใหม่
สพม.เขต ๓๕ ร่วมเปิดสัมมนาวิชาการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลฯ
สพม.เขต ๓๕ ร่วมจุดเทียนชัยถวายราชสดุดีฯ
วชิรป่าซางประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนกลยุทธ์ 3 ปี
ขอแรงใจโหวต น้องแบม TO BE NUMBER ONE IDOL
ทำพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี