ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สพม. 35.

ข่าวโดย: นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
กลุ่มงานอำนวยการ
วันที่ :อังคาร 12 มีนาคม 2556 15:39:16 จำนวนผู้อ่าน 380

Rating:

สพม. 35 ได้จัดประชุมครูผู้สอนที่รับผิดชอบโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2556 ขึ้น ในวันที่ 12 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมสักทอง สพม. 35

                กิจกรรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายเจดีย์ เดชพันธ์ รอง.ผอ.สพม. 35  เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีนายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้เกี่ยวกับการทำความดีมีคุณธรรม แบบเชิงรุก โดยมีกิจกรรมการจัดทำโครงงานคุณธรรม ที่สร้างผู้เรียนเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านเทคนิควิธีการการเรียนรู้แบบโครงงาน โดยเน้นโครงงานที่เกิดขึ้นจากความสนใจและความคิดริเริ่มของผู้เรียนเอง เน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ

                กลุ่มเป้าหมายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน 60 คน ที่ร่วมกันจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา ปี 2556  สำหรับคู่มือโครงงานคุณธรรม จริยธรรม ได้รับความร่วมมือจาก นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รวบรวม เรียบเรียงให้สถานศึกษาใช้ประกอบการจัดทำโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ต่อไป

Comment !
ข่าวล่าสุด
มอบทุนการศึกษาและประดับเครื่องหมายแม่นปืน นศท.โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558
รางวัล O-NET ๓ ปี ซ้อน สพม.เขต ๓๕.
วันนี้โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาได้จัดกิจกรรมช่วงเช้าหล่อเทียนเข้าพรรษา และฟังธรรม ช่วงบ่ายกิจกรรมวันภาษาไทย
ธีรกานท์ฯถวายเทียนพรรษา
ค่ายพี่เพื่อน้อง หนุนฝันสู่วันสำเร็จ" ครั้งที่ 7
เสริมงามวิทยาคมรับรางวัลระบบดูและช่วยเหลือนักเรียนและโครงการโรงเรียนสีขาว
เสริมงามวิทยาคม จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2558
สพม.เขต ๓๕ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิชาการโรงเรียนเรียนร่วม
๓ องค์คณะ วางแผน roadmap สพม.เขต ๓๕