ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ศึกษาดูงาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
วันที่ :ศุกร์ 29 มีนาคม 2556 12:01:29 จำนวนผู้อ่าน 358

Rating:
คณะศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
คณะศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน วันที่ 28 มีนาคม 2556
Comment !
ข่าวล่าสุด
สพม.เขต ๓๕ เปิดงานกีฬาสีโรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
สพม.เขต ๓๕ ร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง
สพม.เขต ๓๕ เยี่ยมโรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สพม.เขต ๓๕ ขับเคลื่อนนโยบายหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์
สพม.เขต ๓๕ เยี่ยม การเตรียมงานรับเสด็จฯ
ทุ่งกว๋าววิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
อบรมโครงการ “ ลูกเสือจิตอาสา โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน”
นักเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลกิจกรรมยุวชนประกันภัย
เสริมงามวิทยาคม จัดพิธีถวายราชสดุดีฯ
นายประชากร เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ