ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ศึกษาดูงาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
วันที่ :ศุกร์ 29 มีนาคม 2556 12:01:29 จำนวนผู้อ่าน 357

Rating:
คณะศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
คณะศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน วันที่ 28 มีนาคม 2556
Comment !
ข่าวล่าสุด
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีรับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานรร.มาตรฐานสากล
เถินวิทยาเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
นร.บุญวาทย์ฯ ผ่านการเข้าค่ายสานฝันการบิน
กีฬาสีโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ประจำปี 2557
สพม.เขต ๓๕ ร่วมลงนามภาคีเครือข่ายการศึกษาจังหวัดลำพูน
ธีรกานท์ฯ ประกวดมารยาทไทย
นักเรียนธีรกานท์ฯ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาภาษาเกาหลี
วชิรป่าซางจัดกิจกรรม "สายธารธรรมเพื่อในหลวง"
โครงการต้นกล้าบัญชึสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการ ปตท. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสู่เยาวชน (๕ส. โรงเรียน)