ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ศึกษาดูงาน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

ข่าวโดย: งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
วันที่ :ศุกร์ 29 มีนาคม 2556 12:01:29 จำนวนผู้อ่าน 414

Rating:
คณะศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี
คณะศึกษาดูงานโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ณ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน วันที่ 28 มีนาคม 2556
Comment !
ข่าวล่าสุด