ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ข่าวโดย: นางสาวรัตติยา ใจเสาร์
โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
วันที่ :พุธ 03 เมษายน 2556 10:52:15 จำนวนผู้อ่าน 280

Rating:
                เมื่อวันที่ 26 - 27 มีนาคม ที่ผ่านมา โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณภาพภายใน การขยายผลโรงเรียนมาตรฐานสากลและสถานศึกษาพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา โดยมีท่านผู้อำนวยการบุญสง นาละออง เป็นประธานเปิดการประชุมทั้งสองวัน การจัดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันประเมินคุณภาพในร่วมกัน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการตามนโยบายโรงเรียนมาตรฐานสากลและสถานศึกษาพอเพียง
Comment !
ข่าวล่าสุด
งานชุมนุมลูกเสือ สพม.เขต ๓๕
โรงเรียนแม่ทาได้จัดเปิดงานพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
โรงเรียนแม่ทาได้จัดเปิดงานพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ร่วมงานชุมนุมลูกเสือไทย ใจภักดีฯ 104 ปี การลูกเสือไทย
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
สพม.เขต ๓๕ เดินหน้าคืนเงินรางวัล ๔๐๐,๐๐๐ O-NET
ค่ายแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน ครั้งที่ 9