สพม.เขต 35 (ลำปาง-ลำพูน)

บทความล่าสุด (จากสมาชิก)

 1. ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขการแข่งรถ และควบคุมสถานบริการด้วยสำนักงานสรรพสามิตรพื้นที่ลำปาง แจ้งประกาศว่า ตามที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งที่ ๒๒ ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการใน..
 2. เชิญประกวดเรียงความชิงเงินรางวัล ๑ แสนบาทด้วยบริษัท ยูนิลิเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด จัดโครงการ โอโมสานฝัน สร้างอนาคตสดใส โดยจัดประกวดเรียบความในหัวข้อเรื่อง ฉันใฝ่ฝันอยากสร้างอนาคตสดใสให้กั..
 3. การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสพม เขต ๓๕
 4. แนวทางการขับเคลื่อนคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยสพม 35 ปีการศึกษา 2555 2557
 5. สะท้อนบทเรียน การจัดการเรียนรู้โรงเรียนชีวิตลำปาง จากประสบการณ์ตลอดระยะเวลา 16 ปี
 6. รายงานการวิจัย "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน ฯ"รายงานการวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวการสอนเชิง ประสบการณ์ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
 7. แจ้งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือป้องกันโรคไข้เลือดออกด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ส่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ และขอ
 8. บริจาคสื่อต้นแบบ E-Learning ฟรีด้วยสมาคม อีเลิร์นนิง แห่งประเทศไทย ได้พัฒนา นวัตกรรมสื่อต้นแบบ E learning สำหรับจัดการสื่อดิจิตอล ในหลายรูปแบบอย่างง่าย ให้เป็นสื่อสร้างและจัดการอ..
 9. โครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แจ้งว่าได้เปิดโครงการออมวันนี้เป็นเศรษฐีในวันหน้า รุ่นที่ ๒ โดยมีระยะเวลารณรงค์การออมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงว..
 10. สรรหากรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน จำกัด แจ้งว่า จะกำหนดให้มีการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี ๒๕๕๙ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ รับสมัค
 11. ประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ลำพูนด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน แจ้งประกาศผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำพูน ปี ๒๕๕๘ รายละเอียดผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ ตามรายละเอียดที่แนบมาพ
 12. เชิญส่งผลงานรับรางวัล MOE AWARDSกระทรวงศึกษาธิการแจ้ง เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน สถานศึกษา และโครงการดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร หน่ว

ข่าวล่าสุด (จากสมาชิก)

 1. มุทิตาจิต สพม.เขต ๓๕สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ จัดงานมุทิตาจิตกตัญญูครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ให้แด่บุคลากรในสังกัด จำนวน
 2. สพม.เขต ๓๕ ร่วมงานมุทิตาจิตจังหวัดลำปางนายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ และคณะร่วมงานมุทิตาจิต คณะผู้บริหารจังหวัดลำปางที่เกษียณอายุราชการ ปี ๒๕
 3. เดินหน้าโครงการ DLIT สบม.ลำปางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ สพม เขต ๓๕ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลผ่านเทคโนโล..
 4. สพม.เขต ๓๕ อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ จัดอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๖๐ คน ณ ห้องประชุมสักทอง ในวันเสาร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕
 5. ข้อมูลงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนเพื่อส่งข่าว ข้อมูลเว็บไซต์ สพม เขต ๓๕
 6. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ ๖๕จังหวัดพิษณุโลก ๑๖ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๘
 7. แบบตอบรับการเข้าอบรม DLIT11 12 ก ย 58 ณ ร ร ลำปางกัลยาณี
 8. เพิ่มเติมกรอกข้อมูลเรียนรวมhttp: www smeep35 info datas users specialed file 1439268555 pdf
 9. ด่วน...การส่งข้อมูลเข้าระบบO-NETโรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการข้อมูลนักเรียนม 3และม 6 เข้าระบบO NET จำนวน 40 ร ร
 10. ประกาศผลการสอบวัดสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลสทศ สนาม ร ร ลำปางกัลยาณี
 11. รายชื่อครูผู้เข้าสอบด้านการวัดและประเมินผลกับ สทศ 18 มิ ย 58
 12. กรอบหลักสูตรท้องถิ่นการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร