โหลดเอกสาร e-Loader : การอบรมระเบียบงานพัสดุ

ข่าวโดย: เบญจมาศ วินันท์
โรงเรียนจักรคำคณาทร
วันที่ :ศุกร์ 07 มิถุนายน 2556 16:34:45 จำนวนผู้อ่าน 280

Rating:
ขอเชิญหัวหน้างานพัสดุและเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม, ทาขุมเงินวิทยาคาร, แม่ทาวิทยาคม, ป่าตาลบ้านธิพิทยา อบรมระเบียบงานพัสดุ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 16.00 - 16.30 น. ณ ห้องเจ้าหลวง โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
Comment !
ข่าวล่าสุด
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ / เวียงตาลพิทยาคม / ปงแสนทองวิทยา /ห้างฉัตรวิทยา
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนลำปางกัลยาณี / โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา/ โรงเรียนแม่สันวิทยา/ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร/ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูนทุกโรงเรียน
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนศรีวิชัย
ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการฯ กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ วันที่ 28 สิงหาคม 2557
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูนทุกโรง (๑๕ โรงเรียน) โรงเรียนนาทรายวิทยาคม,โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๖
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน,โรงเรียนป่าซาง,โรงเรียนวชิรป่าซาง,น้ำดิบวิทยาคมและโรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
2. ประกาศกลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียน
1.ประกาศกลุ่มเครือข่ายบุญวาทย์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557 ระดับกลุ่มโรงเรียน
ตารางการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน ปีการศึกษา 2557 (กลุ่มโรงเรียนบุญวาทย์)