ผลงานนักเรียน : ตัวแทนนักเรียนว่ายน้ำลำปางกัลยาณีสร้างชื่อ

ข่าวโดย:
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
วันที่ :ศุกร์ 17 สิงหาคม 2555 16:16:33 จำนวนผู้อ่าน 857

Rating: 3.64

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายธนภูมิ เครือคำขาว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๐ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ เหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการประเภทกรรเชียง ๕๐ , ๑๐๐  และ ๒๐๐ เมตร เนื่องในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐“ขอนแก่นเกมส์”ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดขอนแก่น

          รางวัลรองชนะเลิสอันดับ ๑ เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการประเภท กรรเชียง ๕๐ และ ๑๐๐ เมตร และ ๒ เหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการประเภทฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร และผีเสื้อ ๕๐ เมตร เนื่องในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต

          ทั้งนี้ นักเรียนคนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน “อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕” ที่ผ่านมา ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับรางวัล

-          รองชนะเลิศอันดับ ๑      เหรียญเงิน                 ประเภทผลัดผสม x๑๐๐  เมตร

-          รองชนะเลิศอันดับ ๒      เหรียญทองแดง            ประเภทกรรเชียง ๑๐๐ เมตร 

                                                                                                          (ข่าว/นางสาวภณ์ทิพย์ นาคทอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)Comment !
ข่าวล่าสุด
น.ส.วาหลี ตาดวงจิตร นักเรียนทุนพระราชทานพระบรมโอรสาธิราชฯ รุ่นที่ 7 ปี2558
นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ได้คะแนนอันดับ 1 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จังหวัดลำพูน
รับรางวัลชนะเลิศ ชุดรีไซเคิล
รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพยนต์สั้น
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2เหรียญทองแดง เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2558 เขตภาคเหนือตอนบน
นักเรียนเวียงเจดีย์วิทยาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดภาพจินตนาการวิทยาศาสตร์
นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาได้รับการคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบฯ ระดับจังหวัดลำพูน
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานวิทยาศาสตร์
นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม รับรางวัลในโครงการเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
นักเรียนส่วนบุญเป็นตัวแทนนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย