ผลงานนักเรียน : ตัวแทนนักเรียนว่ายน้ำลำปางกัลยาณีสร้างชื่อ

ข่าวโดย:
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
วันที่ :ศุกร์ 17 สิงหาคม 2555 16:16:33 จำนวนผู้อ่าน 836

Rating: 3.64

โรงเรียนลำปางกัลยาณี ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับ นายธนภูมิ เครือคำขาว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๐ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนลำปางกัลยาณี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ เหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการประเภทกรรเชียง ๕๐ , ๑๐๐  และ ๒๐๐ เมตร เนื่องในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๐“ขอนแก่นเกมส์”ระหว่างวันที่ ๓ – ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ จังหวัดขอนแก่น

          รางวัลรองชนะเลิสอันดับ ๑ เหรียญทอง จากการแข่งขันรายการประเภท กรรเชียง ๕๐ และ ๑๐๐ เมตร และ ๒ เหรียญทองแดง จากการแข่งขันรายการประเภทฟรีสไตล์ ๕๐ เมตร และผีเสื้อ ๕๐ เมตร เนื่องในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ จังหวัดภูเก็ต

          ทั้งนี้ นักเรียนคนดังกล่าวได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักเรียนไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน “อาเซียนสกูลเกมส์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕” ที่ผ่านมา ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับรางวัล

-          รองชนะเลิศอันดับ ๑      เหรียญเงิน                 ประเภทผลัดผสม x๑๐๐  เมตร

-          รองชนะเลิศอันดับ ๒      เหรียญทองแดง            ประเภทกรรเชียง ๑๐๐ เมตร 

                                                                                                          (ข่าว/นางสาวภณ์ทิพย์ นาคทอง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)Comment !
ข่าวล่าสุด
นักเรียนส่วนบุญเป็นตัวแทนนักกรีฑาเยาวชนทีมชาติไทย
ขอแสดงความยินดีนักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีชนะเลิศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับภาคเหนือ
นักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีสุดยอด
นักเรียนแม่ทะประชาสามัคคีรับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สุดยอดภาพถ่ายต้นยาเสพติด
ศิษย์เก่าแจ้ห่มวิทยาคว้าเหรียญทอง การแข่งขันคันธนูโค้งกล้บ ชายเดี่ยว กีฬาซีเกมส์
นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ได้รับการคัดเลือกเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย - วิสคอนชิน อเมริกา ประจำปี 2558
ทีมหุ่นยนต์โรงเรียนเวียงมอกวิทยา คว้ารางวัล Champion Under Water Robot ระดับนานาชาติ
ป.พ.ชนะเลิศการประกวดหนังสั้นส่งเสริมค่านิยม 12 ประการของจังหวัดลำพูน
นางสาวเกตน์สิรี สุนันต๊ะ “เพชรวชิรป่าซาง” ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิออยสก้าศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น
นักเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ชนะเลิศ ระดับประเทศ(ระดับชาติ) การแปรรูปอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-3)