ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายศรีวิชัย

ข่าวโดย:
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
วันที่ :จันทร์ 20 สิงหาคม 2555 09:56:36 จำนวนผู้อ่าน 780

Rating: 1.5
นายณัฏฐพล  แสงศรีจันทร์  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 62 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายศรีวิชัย จังหวัดลำพูน  ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ในวันที่ 19  สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 น. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มไปแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
Comment !
ข่าวล่าสุด
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
นักเรียนโรงเรียนแม่ตืนวิทยา คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ ในรุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
อบรมแกนนำเด็กและเยาวชน
ห้างฉัตรวิทยาจัดกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2557
รร.อุโมงค์วิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ระดับประเทศ การประกวดหนังสั้นหัวข้อ "การเสริมสร้างการศึกษาทางการเมืองพลเมือง"
ลูกสนรับทุนการศึกษา ประจำปี 2557
เสริมงามวิทยาคม ชนะเลิศการแข่งขันครอสเวิร์ดเกมฯ
พิธีรับพระราชทานเสื้อกันหนาวโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปภัมภ์
ทุ่งอุดมวิทยาร่วมแสดงความยินดี ครูดีไม่มีอบายมุข ครูดีเด่น ปี 2558
อบรม stop teen mom & ซ้อมการอพยพนักเรียนโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา