ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายศรีวิชัย

ข่าวโดย:
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
วันที่ :จันทร์ 20 สิงหาคม 2555 09:56:36 จำนวนผู้อ่าน 832

Rating: 1.5
นายณัฏฐพล  แสงศรีจันทร์  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 62 กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายศรีวิชัย จังหวัดลำพูน  ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ในวันที่ 19  สิงหาคม 2555  เวลา 10.00 น. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มไปแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่
Comment !
ข่าวล่าสุด
งานชุมนุมลูกเสือ สพม.เขต ๓๕
โรงเรียนแม่ทาได้จัดเปิดงานพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
โรงเรียนแม่ทาได้จัดเปิดงานพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา ร่วมงานชุมนุมลูกเสือไทย ใจภักดีฯ 104 ปี การลูกเสือไทย
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
สพม.เขต ๓๕ เดินหน้าคืนเงินรางวัล ๔๐๐,๐๐๐ O-NET
ค่ายแกนนำทูบีนัมเบอร์วัน ครั้งที่ 9