ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาอบรม อย.น้อย

ข่าวโดย: อภิญญา ชราชิต
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
วันที่ :จันทร์ 20 สิงหาคม 2555 20:50:29 จำนวนผู้อ่าน 667

Rating: 1
งานอนามัยและโภชนาการ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลเมืองปานได้จัดอบรม "โครงการ อย.น้อย" ในวันที่ 15  สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีนักเรียนตัวแทนจำนวน 46 คนเข้าร่วมการอบรม ณ.ใต้ถุนอาคารราชพฤกษ์
Comment !
ข่าวล่าสุด
ธีรกานท์ฯ รับการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA
ศูนย์สอบ ฯ มสว. ในโครงการการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33"
โรงเรียนแม่สันวิทยา รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยารับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากล
นักเรียนโรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A – MATH
นายอุดม จันตาใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ด้วยรัก ด้วยความร่วมมือ ร่วมสร้างพลังเครือข่ายเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อลูกของเรา
คนเก่ง เสริมงามวิทยาคม
ณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ความรู้และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียนวชิรป่าซาง