ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยาอบรม อย.น้อย

ข่าวโดย: อภิญญา ชราชิต
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
วันที่ :จันทร์ 20 สิงหาคม 2555 20:50:29 จำนวนผู้อ่าน 770

Rating: 1
งานอนามัยและโภชนาการ โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ร่วมกับโรงพยาบาลเมืองปานได้จัดอบรม "โครงการ อย.น้อย" ในวันที่ 15  สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. โดยมีนักเรียนตัวแทนจำนวน 46 คนเข้าร่วมการอบรม ณ.ใต้ถุนอาคารราชพฤกษ์
Comment !
ข่าวล่าสุด
สพม.เขต ๓๕ ร่วมงานอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
กิจกรรมวันวิสาขบูชา แม่เมาะวิทยา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา ๑๐ จุดเน้น
ทาขุมเงินวิทยาคารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย-สิงคโปร์
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยานุสรณ์
สพม.เขต ๓๕ เตรียมงานชุมนุมลูกเสือ
สพม.เขต ๓๕ ปฐมนิเทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คนใหม่
นร.บุญวาทย์ฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ