ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : จัดแสดงผลงานโครงงานสิ่งแวดล้อม 40 โรงเรียนภาคเหนือที่เสด็จฯ

ข่าวโดย: นางอัญพัชร์ เรือนหล้า
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
วันที่ :จันทร์ 27 สิงหาคม 2555 12:05:03 จำนวนผู้อ่าน 627

Rating:

ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงานประกวดโครงงานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายเยาวชน 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ซึ่งจัดขึ้น ที่โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยามีคณะผู้บริหารโรงเรียน ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายร่วมงานกว่าพันคน

     เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งเป็นศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดลำปาง ดำเนินการด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2542 และในปัจจุบันมีนายวสุธา  กำลังเก่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานศูนย์ นายบรรจง  วรรณสุริยะ ครูวิทยฐานะเชี่ยวชาญเป็นเลขานุการศูนย์  ได้รับเกียรติจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง ในการเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดการแสดงผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยมีนายสุวัฒน์  พรหมสุวรรณ ปลัดจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดงาน

           ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการตั้งเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับกลุ่มจังหวัด คือจังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูนและลำปาง และสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนเครือข่ายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แพร่หลายและเกิดความยั่งยืน จุดเด่นของกิจกรรม นักเรียนในโรงเรียน สมาชิกเครือข่าย และโรงเรียนต่าง ๆ ร่วมแสดงผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย โดยมีโรงเรียนจากทั้ง 4 จังหวัดเข้าร่วมงาน 40โรง และโรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่จังหวัดลำปางอีก 12 โรง

นอกจากนี้ยังมีการแสดงผลงานการบูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  รวมคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน 

        สำหรับในภาคบ่ายผู้อำนวยการวสุธา  กำลังเก่ง เป็นประธาน ในการมอบเกียรติบัตรและเงินสนับสนุนผู้ชนะการประกวดโครงงานดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ คือระดับเหรียญเงินและระดับเหรียญทอง ดังนี้

       ระดับเหรียญเงิน ได้แก่ โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร, บ้านแป้นพิทยาคม, จักรคำคณาทร เฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  , ป่าซาง , บ้านโม่งหลวง , เสริมงามวิทยา  ,เทศบาล5  ,เกาะคาวิทยาคม, ไทยรัฐวิทยา99  ,ปายวิทยาคาร  และประชาราชประชานุเคราะห์21 

      ระดับเหรียญทอง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม , เจ้าฟ้าอุบลรัตน์ ,  ไทยรัฐวิทยา12(บ้านเอก) , บ้านต้นผึ้ง  ,เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  ,ทุ่งอุดมวิทยา  และห้องสอนศึกษา ( กิตติโชติ  จิตต์จริง –ภาพ อัญพัชร์  เรือนหล้า –ข่าว )

   

        

Comment !
ข่าวล่าสุด
งานเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๐ ปี สถาบันขงจื่อ โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เยี่ยมอาการบาดเจ็บ นายฐิติกร แก้วปันกุล ผอ.โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
16 กันยา วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนเสริมงามวิทยคม
สพม.เขต ๓๕ ร่วมงานสถาปนา ๔๒ ปี โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
กระบวนการเรียนรู้ ประเพณีสลากภัทร
เถินวิทยา เข้ารับโล่รางวัลต้นแบบสภานักเรียนระดับประเทศปี ๒๕๕๗
บุญวาทย์ฯ คว้ารางวัลจากการประกวดสื่อฯ “สุขพอที่พ่อให้”
สพม.เขต ๓๕ ร่วมงานศพ บิดานายสมบัติ สุทธิพรมณีวัฒน์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต ๑
งานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุลูกจ้างประจำ สพม.เขต ๓๕
เปิดงานทักษะวิชาการ โรงเรียนจักรคำคณาทร