ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : แม่เมาะวิทยามอบรางวัล อย.น้อย

ข่าวโดย: ศิริมาศ ราชคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
วันที่ :พฤหัสบดี 08 พฤศจิกายน 2555 08:41:40 จำนวนผู้อ่าน 296

Rating:
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ได้แก่ การประกวดวาดภาพระบายสี การแต่งบทร้อยกรอง "สิทธิผู้บริโภค"  และการแต่งคำขวัญ "การเลือกซื้อสินค้า หน้าที่ของผู้บริโภค" ในโครงการยุว อสคบ. และ อย.น้อย (ศิริมาศ ราชคม/รายงาน)

Comment !
ข่าวล่าสุด
สพม.เขต ๓๕ ร่วมงานอบรมพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
กิจกรรมวันวิสาขบูชา แม่เมาะวิทยา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร จัดอบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนา ๑๐ จุดเน้น
ทาขุมเงินวิทยาคารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ไทย-สิงคโปร์
การนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
โรงเรียนลำปางกัลยาณี ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยานุสรณ์
สพม.เขต ๓๕ เตรียมงานชุมนุมลูกเสือ
สพม.เขต ๓๕ ปฐมนิเทศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คนใหม่
นร.บุญวาทย์ฯ ได้รับรางวัลจากการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ