ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35 : เปิดโลกกว้างแม่ทาสู่อาเซียน ต้อนรับหัวหน้าคณะทัวร์จาก ประเทศสิงคโปร์

ข่าวโดย: ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
วันที่ :ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2555 10:07:49 จำนวนผู้อ่าน 389

Rating:
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม นำโดย ดร.สมมาตร สนทมิโม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร และนักเรียน ต้อนรับหัวหน้าคณะทัวร์จากประเทศสิงคโปร์ นำโดยบริษัท Standard Tour และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เยี่ยมชมการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์พื้นบ้าน และพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
Comment !
ข่าวล่าสุด
ศูนย์สอบ ฯ มสว. ในโครงการการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า ครั้งที่ 33"
โรงเรียนแม่สันวิทยา รับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยารับการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมาตรฐานสากล
นักเรียนโรงเรียนแม่ตืนวิทยา จังหวัดลำพูน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน A – MATH
นายอุดม จันตาใหม่ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการจัดกิจกรรมงานกีฬาสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประผู้ปกครองชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
ด้วยรัก ด้วยความร่วมมือ ร่วมสร้างพลังเครือข่ายเพาะพันธุ์ปัญญาเพื่อลูกของเรา
คนเก่ง เสริมงามวิทยาคม
ณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้ความรู้และสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียนวชิรป่าซาง
โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคีรับการประเมินติดตามผลการดำเนินงานรร.มาตรฐานสากล