Coaching Team ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ผอ.สพท. สพม.35

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้เขตตรวจราชการ (Cluster) เขตตรวจราชการที่ 15 โดยการนำของนายรตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 และคณะกรรมการที่ปรึกษา Coaching Team จำนวน 4 คน ประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี มีผู้รับการประเมินจำนวน 9 ราย คือ
1. นายผดุงเกียรติ รักษ์วรโชติ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2
2. นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2
3. นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2
4. นายพัฒนพงษ์ พวงทอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5
5. นางกัลยา มาลัย ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3
6. นางพุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1
7. นายสมเกียรติ ปงจันตา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3
8. นายคุณาพิชศน์ แซมสีม่วง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2
9. นายประจักษ์ สีหราช ผอ.สพม.35
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ครั้งนี้ มีบุคลากรเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ FB สพมสามสิบห้า
ชมข่าว หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ ได้ที่นี่
ชมข่าว สพฐ. ได้ที่นี่

ลัญจกร ผลวัฒนะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ/ภาพ-รายงาน
นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน