พฤหัสบดี, 03 กันยายน 2558 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
e
Skip Navigation Links


Online: 51
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

ผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งข้าราชการครูฯที่ประสงค์จะเสนอรายชื่อรางวัลเพื่อให้ ก.ค.ศ. พิจารณาเป็นรางวัลระดับชาติขึ้นไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
สพม.35 ขอขอบคุณโรงเรียนในสังกัด สพม. เขต 35 จังหวัดลำปาง ที่ได้บริจาคเงินเพื่อสมทบธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 30,000 บาท ของกรมปศุสัตว์ ผ่านปศุสัตว์จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558 " ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
แจ้งโรงเรียน ที่ยังไม่ได้ส่งบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานบุคคล
บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เริ่มใช้ 1 ธ.ค.57) พร้อมบัญชีขั้นสูงขั้นต่ำของตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วน!!!!!! แจ้งให้โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมทางไกลจาก รมว.ศธ. มอบนโยบาย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ส.ค. 58 เวลา 13.30น. ที่เว็บไซต์ http://obectv.tv ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
แจ้งทุกโรงเรียน เรื่อง : การตรวจสอบวัน เดือน ปีเกิด และการบรรจุเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในระบบCMSS กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งข้าราชการฯ รับบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่ง "โครงการนำร่อง คูปองพัฒนาครู ปีงบประมาณ 2558 ( ID Plan ) กลุ่มบริหารงานบุคคล
ด่วนที่สุด : เรื่อง "ขอสำเนาทะเบียนประวัติฯ (ก.พ.7 หรือ ก.ค.ศ.16) กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง ขอบคุณ สพม.เขต ๓๕

รับรู้ เท่าทัน ทั่วถึง ทั่วไทย "OBEC LINE"

สพม.เขต ๓๕ เปิดสัมมนาลำปางกับโอกาสก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

เยาวชนธีรกานท์ฯทำดีถวายในหลวง

สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยาขอแสดงความยินดีกับตัวแทนครูและนักเรียน ร.ร.เถินวิทยาได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย

ธีรกานท์ฯ รับการตรวจสอบภายในสถานศึกษา 2558
อ่านทั้งหมด.. ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
สิรินทร์พร  หมื่นตาบุตร ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร ชยมณี  คำฟองเครือ
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา ลำปาง ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
ดวงจันทร์  บานทรงกิจ วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง
นางทิวาพร   ชุติกุลประสิทธิ์ นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง
เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

สภานักเรียนโรงเรียนเถินวิทยา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการวิจัยประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียนฯ

เถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับรางวัล TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา ต้นแบบระดับเงินปีที่ 1 ปี 2558

รางวัลพระราชทานฯ จักรคำคณาทร

TO BE NUMBER ONE ธีรกานท์บ้านโฮ่ง คว้ารางวัลระดับ เพชร
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

เถินวิทยา ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผู้นำ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และบุคคลดีเด่นด้านการรักษาฟื้นฟูฯ

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อสมการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยนางพรนภัส เอื้อแท้ ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

ครู โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยารวมแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี 2558

ครูแจ้ห่มวิทยารับรางวัลครูภาษาไทยถิ่นดีเด่น
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

นักเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคมรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันประพันธ์บทร้อยกรองสดเทิดพระเกียรติ เนื่องใน"วันมหิดล" ประจำปี2558

น.ส.วาหลี ตาดวงจิตร นักเรียนทุนพระราชทานพระบรมโอรสาธิราชฯ รุ่นที่ 7 ปี2558

นักเรียนโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ได้คะแนนอันดับ 1 โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD) จังหวัดลำพูน

รับรางวัลชนะเลิศ ชุดรีไซเคิล
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการ สพฐ. - เอ - พี ฮอนด้า แข่งขันทักษะฟุตบอลชิงแชมป์ไปอังกฤษ ปี ๕ กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ "โครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสารจังหวัดเชียงใหม่" กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนทุกโรง ขอส่งแบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้ได้รับการคัดเลือก "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 13 ประจำปี พ.ศ.2559 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน" กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน โรงเรียนป่าซาง
ประชาสัมพันธ์ "โครงการหลักสูตร การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค(2) ทุกตำแหน่ง" กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญชวนประพันธ์เพลงชิงเงินรางวัล กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญส่งผลงานประกวดภาพยนตร์สั้น กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนนักเรียน สมัครเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ม..๔ กระทรวงวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนแข่งขันตอบปัญหา ธนาคารแห่งประเทศไทย กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงแชมป์ประเทศไทย "รีโว คัพ 2015" กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ "ค้นหาตัวตน สู่สาขาอาชีพแห่งอนาคต" กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนนักเรียนสมัครนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย กลุ่มงานอำนวยการ
ประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ ๒๒ ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญประชุมวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครูศิลปะาระทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ "เรื่อง เรียนรู้ความพอเพียงที่ดอยอ่างขาง ร่วมสร้างศิลป์ถิ่นล้านนา" กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายละเอียดองค์ประกอบการย้ายกรณีปกติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งมาตรา 38 ก.(1)(2) สายงานการสอน กลุ่มบริหารงานบุคคล
เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล โรงเรียนจักรคำคณาทร
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 15 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เชิญร่วมงานมหัศจรรย์โลกของเด็ก อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ๙ - ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน 17 โรงเรียน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน ประจำปี ๒๕๕๘ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ขอเชิญส่งทีมบาสเกตบอลเข้าร่วมแข่งขัน โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
บัญชีค่าจ้างลูกจ้างประจำ (เริ่มใช้ 1 ธ.ค.57) พร้อมบัญชีขั้นสูงขั้นต่ำของตำแหน่ง กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการเครือข่ายวิชาการธนาคารข้อสอบโรงเรียนมัธยมศึกษา ร่วมกับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนจักรคำคณาทร
ขอเชิญประชุม (ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน 17 โรงเรียน) โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ขอเชิญประชุม (17 โรง) โรงเรียนจักรคำคณาทร
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน 17 โรงเรียน โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 17 โรงเรียน โรงเรียนป่าซาง
รับสมัครนักเรียน ม.๔ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนประกวดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนนักเรียนสมัครเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนคัดเลือกบุคคล ชุมชน องค์กรและรายการต้นแบบด้านค่านิยม กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนส่งผลงาน รางวัลการศึกษาวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนร่วมค่ายการเงินธนาคารทิสโก้ TISCO FInancial Camp รุ่นที่ ๕ และรุ่นที่ ๖ กลุ่มงานอำนวยการ
รับสมัครนักเรียนเพื่อเป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มงานอำนวยการ
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สารสนเทศ โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก สอบประเมินสมรรถนะครูสอนวิชาภาษาไทย ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สารสนเทศ และนักการภารโรง โรงเรียนวังเหนือวิทยา
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูภาษาจีน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาภาษาไทย, เจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ และนักการภารโรง โรงเรียนวังเหนือวิทยา
ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวครูภาษาจีน โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
รับสมัครงานลูกจ้างชั่งคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนลำปางกัลยาณี
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา รับสมัครครูสอนภาษาจีน กลุ่มงานอำนวยการ
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศผลสอบตำแหน่งครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
สพป.เชียงราย เขต ๔ รับสมัครศึกษานิเทศก์ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
สพป.กำแพงเพชร รับบุคลากรวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูฟิสิกส์ โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ประกาศโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม เรื่อง รับสมัครครูผู้สอนวิชาภาษาจีน โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาจีน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอก ภาษาอังกฤษ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศโรงเรียนแม่ตืนวิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (รอบที่ 3) โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
แม่เมาะวิทยา สอบราคาซือ้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ประกาศ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน โรงเรียนโป่งหลวงวิทยา
ประกาศสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนเมืองมายวิทยา โรงเรียนเมืองมายวิทยา
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
ประกาศโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ประกาศสอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม
ประกาศโรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 5 ชุด โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยามีความประสงค์ที่จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนสมบูรณ์แบบ งบปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ปรกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 203/27 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงไฟฟ้า โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ 203/27 โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<กันยายน 2558>
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า