เสาร์, 31 มกราคม 2558 สวัสดี ! [ Log In ] หรือ สมัครสมาชิก
Skip Navigation Links


Online: 33
  เว็บลิ้งค์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
กระทรวงศึกษาธิการ
schoolNet
เว็บครูไทย
เว็บครูบ้านนอกดอทคอม
สำนักงานก.พ.
กบข
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามัญลำปาง
สกสค.ลำปาง


   ประกาศข่าวด่วน

ระเบียบการเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประการศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งติดต่อรับวุฒิบัตรข้าราชการครูที่เข้ารับการพัฒนาด้านการวัดผลรุ่น7รุ่น8 และโรงเรียนขนาดเล็ก กลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ (๗๐%) กลุ่มนโยบายและแผน
บัญชีรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฯ ประจำปี 2556 กลุ่มบริหารงานบุคคล
การจัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มนโยบายและแผน
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๓๐%) กลุ่มนโยบายและแผน
ประกาศ:ผลการคัดเลือกฯตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูมืออาชีพ สังกัด สพม.เขต 35 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
เชิญชมเทป การแสดง มหกรรมดนตรีมัธยมศึกษาเฉลิมพระเกียติฯ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ โรงเรียนลำปางกัลยาณีร่วมด้วย กลุ่มงานอำนวยการ
แจ้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังค้างส่งคำสั่งแต่งตั้งครูผู้ช่วยดำรงตำแหน่งครู กลุ่มบริหารงานบุคคล

ข่าวสารการศึกษา e-News สพม.35

มอบรางวัล เสริมงามวิทยาคม

ป.พ.จัดโครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ติวโอเน็ท ม.3)

ร.ร.ห้วยยอดศึกษาดูงาน

บุญวาทย์ฯต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยฟุกุอิจากประเทศญี่ปุ่น

ร.ร.พะเยาพิทยาคมศึกษาดูงาน

คณะครู ร.ร.บุญวาทย์วิทยาลัย ร่วมพิธีวันครู 2558 ครั้งที่ 59
อ่านทั้งหมด..


 ผลงานวิชาการเผยแพร่ล่าสุด
ชุดการเรียนรู้แบบโครงงาน "เพียรเพิ่มอาชีพแบบพอเพียง" ชั้น ม.๕
พัฒนาแบบฝึกทักษะ การเขียนภาพสามมิติ
โครงงานอาชีพ “ปุ๋ยอินทรีย์ 3 in 1”
เรื่องปริพันธ์จำกัดเขตและพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
รายงานการประเมินโครงการและการบริหารคุณภาพของโครงการการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การศึกษายุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
การบริหารจัดการเรียนร่วม โดยใช้โครงสร้าง SEAT
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเซต
ฮีตฮอยคนเมือง โดย ศึกษานิเทศก์ ศรีจันทร์รัตน์ กันทะวัง
บทความประจำวันที่ ๑๑ ต.ค.๕๕
สมาชิก
เสกสรรค์ ปิวศิลป์ศักดิ์ ว่าที่ ร.ต หญิงวชิรญา  กลิ่นชื่น สุจิตต์  ช่อไชยกุล รัชนีกร  อินชัยเทพ
ธัญสุตา ณ ลำปาง ยุพิน กมลวิจิตร ชยมณี  คำฟองเครือ ศรีจันทรัตน์  กันทะวัง
ชวนากร  ศรีคำ บัญญัติ ปัญญาคำ ปฏิพัทธ์ ธนเรืองสุวรรณ นงนุช จิตตา
วรรณเศรษฐ์ กองอะรินทร์ นิวุธ มีพันธ์ โรงเรียนวชิรป่าซาง ปราโมทย์  ศรีสุวรรณนพกุล
นางสาวณัฐิณี กัลยารัตนกุล นิภาพร  พรหมเสน นายศราวุฒิ  มินธง โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยาผู้บริหาร/โรงเรียน ดีเด่น

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนเครือข่าย สะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION)

นายสมศักดิ์ เจริญธนฤทธิ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "เชิดชูเกียรติผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก" ประจำปี ๒๕๕๗

นางสาวจันทร์เพ็ญ สิทธิตัน รับรางวัล "คุรุคุณธรรม" เข็มทอง

นายใจชาย ปัณพงษ์ รับเครื่องราชฯ
อ่านทั้งหมด

ครูดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับครูจันทกานต์ ดวงมาลา

ครูพิเชษฐ์ ใจปวน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ "การประกวด INFOGRAPHICS AWARD 2014"

ครูวินัฎฐา นันตะสุข รางวัลด้านงานวิจัยการจัดการเรียนรวมดีเด่น

ครูวินัฎฐา นันตะสุข รางวัลการวิจัยดีเด่น ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ (เรียนรวม)
อ่านทั้งหมด

 
นักเรียนดีเด่น

ธีรกานท์ฯชนะเลิศ 3 เหรียญทอง งานศิลปหัตกรรมครั้งที่ 64

นักเรียน ป.พ.ชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.1 - ม3

นักเรียนแจ้ห่มวิทยาคว้า ถ้วยพระราชทานฯ

นักเรียนโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค๕
อ่านทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ระเบียบการเข้าสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มบริหารงานบุคคล
แม่เมาะวิทยาเชิญร่วมงาน กาดหมั้ว ครัวล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จัดค่ายวิชาการ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง"สรรพวิธีสร้างสีสันการสอนภาษาและวรรณกรรมไทย" กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถาปนาโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
แจ้งโรงเรียนในสังกัด สามารถดาวน์โหลดไฟล์แอนนิเมชั่น พระมหาชนก ได้ที่ Photo Gallery อัลบั็มรูป สพม.35 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
ประการศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.เขต 35 กลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอแสดงความยินดีกับคณะครูโรงเรียนแม่สันวิทยา โรงเรียนแม่สันวิทยา
สารผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง "โครงการลำปางนครแห่งการอ่าน" กลุ่มงานอำนวยการ
ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครู กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนชมนิทรรศการศิลปกรรมอาชีวศึกษา ๕๘ และจัดการเรียนการสอนวิชาศิลปกรรม กลุ่มงานอำนวยการ
โครงการส่งนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
ขออนุญาตนำรายชื่อของท่านร่วมเป็นคณะกรรมการทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ปี ๒๕๕๘ กลุ่มงานอำนวยการ
การปรับปรุงรายชื่อผู้ขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร กลุ่มงานอำนวยการ
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล
มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดจัดกิจกรรมในโรงเรียนส่วนบุญฯ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
โรงเรียนพนมศึกษา สพม. เขต 11 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ผ.อ.ประยูร ชาติชำนาญและคณะครูโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยาเข้าร่วมพิธีถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
อ่านทั้งหมด..
โหลดเอกสาร e-Loader
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ประชาสัมพันธ์โครงการกู้ยืมเพื่อการศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
ผู้อำนวยการในสังกัดมัธยมศึกษาจังหวัดลำพูน 17 โรง ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม , ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรป่าซาง , ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซาง , ผู้อำนวยการโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน , ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน โรงเรียนป่าซาง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยม 17 โรงเรียน จังหวัดลำพูน โรงเรียนวชิรป่าซาง
ผลการประเมินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาดีเด่นวันครู ประจำปี 2558 กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาหริภุญชัย โรงเรียนจักรคำคณาทร
เชิญชวนโรงเรียนจังหวัดลำพูน ประกวดบรรยายธรรมระดับจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนอบรมเชิบปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูผู้สอนโลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มงานอำนวยการ
ขออนุญาตนำรายชื่อของท่านร่วมเป็นคณะกรรมการทำบุญทอดผ้าป่าการกุศล รร.มัธยมศึกษาทุกโรงเรียนในจังหวัดลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
เชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์และปลูกฝังจิตสำนึกค่านิยม ๑๒ ประการ กลุ่มงานอำนวยการ
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งการปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูฯ คศ.2 ขึ้นไป เป็นการเฉพาะราย (เพิ่มเติม) กลุ่มบริหารงานบุคคล
โครงการการศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน กลุ่มงานอำนวยการ
เชิญชวนส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมสถานศึกษา กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรม ASEAN Youth Junior รุ่น ๒ (AYJ) กลุ่มงานอำนวยการ
โครงการค่ายเยาวชนคนดูดาวและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ปีที่ ๘/๒๕๕๘ ค่าย ๒ กลุ่มงานอำนวยการ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดลำพูน ๑๗ โรงเรียน โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
อ่านทั้งหมด..
ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติห้องเรียนMEP โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ประกาศผลสอบครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศผลสอบพนักงานราชการ ทุ่งหัวช้างพิทยาคม โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกพนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับสมัครครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ทุ่งหัวช้างพิทยาคม รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเมืองปานวิทยา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการค้ดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัั่วคราวรายเดือน กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่าง สพป.น่าน เขต ๑ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร สพป.ตาก เขต ๒ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนกิ่วลมวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้างฟิสิกส์ กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเมืองปานวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่ิอสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอนวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเมืองปานวิทยา
โรงเรียนเมืองปานวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่ิอคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนเมืองปานวิทยา
อ่านทั้งหมด..

จัดซื้อจัดจ้าง
แม่เมาะวิทยา สอบราคาครุภัณฑ์โรงเรียนในฝัน โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนวังเหนือวิทยา โรงเรียนวังเหนือวิทยา
สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงห้องปฏิบัติการฯ โรงเรียนในฝัน แม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
โรงเรียนเถินวิทยา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กลุ่มงานอำนวยการ
สอบราคาจ้างเหมาค่าเช่าเครื่องเสียง ดนตรีและเวที งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.แพร่ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศ โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ประกาศสอบราคาจ้างดำเนินการติดตั้งขยายเขตปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา
โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ สอบราคาครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 กลุ่มงานอำนวยการ
โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม เปิดสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ โรงเรียนเวียงตาลพิทยาคม
โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ 22 รายการ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม กลุ่มงานอำนวยการ
สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ กลุ่มงานอำนวยการ
ประกาศสอบราคา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 39 เครื่อง โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม เปิดรับซองเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน 57 รายการ ประจำปีงบประมาณ2557 โดยวิธีพิเศษ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ห้องปฏิบัติิการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
โรงเรียนแม่เมาะวิทยา มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการห้องเรียนสมบูรณ์แบบ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โครงการระบบโครงข่ายการเรียนรู้ไร้พรมแดน กลุ่มงานอำนวยการ
อ่านทั้งหมด..

ประกาศจาก สพฐ."
แนะนำ สพม.35 ปฏิทินกิจกรรม
<มกราคม 2558>
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต35
เลขที่ 409/1 ถนนพระเจ้าทันใจ ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
โทรศัพท์ Tel : 0-5435-0790 mobile : 08-6429-6100 โทรสาร Fax : 0-5435-0791
E-mail : secondary35pr@gmail.com
Line : สพม สามสิบห้า