MPWSครูผู้มีผลงานดีเด่น2562

วันที่ 13 มกราคม 2563
นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลครูผู้สอนที่มีผลงานดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒานาการเขลางค์นคร โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 เป็นประธานและเป็นผู้มอบเกียรติบัตรรางวัล