MPWSร่วมถวายราชสดุดี วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า 2562

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดย นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา นำผู้กำกับลูกเสือ – รองผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือโรงเรียนเมืองปานวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมในพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์โรงเรียนเมืองปานวิทยา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง