MPWSร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 กลุ่มสหวิทยาเขตพญาวัง

เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2562 นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา นำคณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ.ลำปาง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 67 รายการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองจำนวน 41 รายการ ระดับเหรียญเงินจำนวน 10 รายการ ระดับเหรียญทองแดงจำนวน 10 รายการ ระดับเข้าร่วม 6 รายการ และได้เป็นตัวแทนกลุ่มสหวิทยาเขตพญาวัง สพม.35 ไปแข่งขันต่อในระดับภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย ในเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 12 รายการ