MPWSร่วมขบวนแห่ต้อนรับพัดยศพระราชทาน ณ วัดทุ่งส้าน

วันที่ 3 ธันวาคม 2562
นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา และนายธเนศร์ กามาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา พร้อมด้วยนายรตนพงษ์ ปันติสวัสดิ์ ครูดนตรี นำนักเรียนวงโยธวาทิตโรงเรียนเมืองปานวิทยา (MPWSBAND)
ร่วมนำขบวนแห่ พิธีต้อนรับสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร พระราชทาน พระครูโสภิตพัฒนสาร เจ้าคณะตำบลบ้านขอเขต 1 เจ้าอาวาสวัดทุ่งส้าน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เทียบเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (ท.จอ.ชอ.) ในราชทินนามเดิม