MPWS รับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562
นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา นำตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมแสดงดนตรี พร้อมกับร่วมขบวนกฐิน ณ วัดพระธาตุเจ้าวงตา อ.เมืองปาน จ.ลำปาง และรับมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,000 บาท และทุนการศึกษาแบบต่อเนื่อง จำนวน 3 ทุน ทุนละ 2,000 บาทต่อปี จากมูลนิธิ ปิติ ภิรมย์ภักดี โดยมีคุณปิติ ภิรมย์ภักดี และ คุณวรนุช ภิรมย์ภักดี เป็นผู้มอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านน้ำจำ อ.เมืองปาน จ.ลำปาง