ร.ร.เมืองปานวิทยา ร่วมงานวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2562
โรงเรียนเมืองปานวิทยา ภายใต้การบริหารงานโดย นายวัชรินทร์ จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา นำตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 14 นาย เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และพิธีน้อมรำลึก ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมชาย สิริชูทรัพย์ นายอำเภอเมืองปาน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง