วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.30   ประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการ  รร.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง  นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ
09.00-10.30   ร่วมกิจกรรมวันตรุษจีน  รร.ลำปางกัลยาณี  นายจิรวัฒน์ ปัญญา