วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
18.00   ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดกิจกรรมศาสตราคู่แผ่นดิน  วัดปงสนุก อ.เมือง จ.ลำปาง  นายจิรวัฒน์ ปัญญา