วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
08.00-11.00   ร่วมงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๑  ค่ายลูกเสือ จ.ลำปาง (หนองกระทิง)  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช
13.30   ร่วมขบวนสมโภชรางวัลพระราชทาน  ห้าแยกหอนาฬิกา - รร.บุญวาทย์วิทยาลัย  นายเจริญชัย กิตติพีรเดช