โรงเรียนวชิรป่าซางน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓