หน้าแรก

องค์กรคุณธรรม ทันสมัย ผู้นำด้านคุณภาพการศึกษา โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สอบ O-NET ระดับชั้น ม.6 (วันที่ 29 กพ.-1 มีค. 63)

ตารางสอบ

สอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 (วันที่ 14-15 มีค. 63)

นวัตกรรม

สพม.35 

สพม สามสิบห้า

จังหวัดลำปาง

30 โรงเรียน

จังหวัดลำพูน

15 โรงเรียน

รางวัลแห่ง

ความภาคภูมิใจ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดหมู่ข่าวสาร

 

กิจกรรมเขตพื้นที่

กิจกรรมโรงเรียนในสังกัด